3d Glagoljica

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

3d Glagoljica je nastala na tragu obilježavanja manifestacije “Glagoljica u gostima” koju je uveličala Bugarska veleposlanica.
Učenici su samostalno izradili 3d modele slova glagoljice te su slova ukomponirali na jednu ploču u koju su instalirali i LED diodice koje trepere. u projektu su sudjelovala dva učenika smjer CNC operater.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

David Fabijan

Učenici:

Teo Lozić i Karlo Komes