Priroda i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Živa bića, stanište i životni uvjeti – Temperatura zraka

Obzirom da lekciju Živa bića, stanište i životni uvjeti obrađujete s učenicima na početku nastavne godine, zadajte im projekt praćenja temperature zraka. Prilikom pokretanja micro:bita, senzor za temperaturu neprekidno očitava vrijednost temperature i prikazuje u obliku broja na zaslonu micro:bita. Nije potrebno pritisnuti niti jedan gumb.

Korištenje s učenicima

Predmet Priroda
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina Živa bića, stanište i životni uvjeti
 Tema Živa bića i stanište
Ključne riječi životni uvjeti
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita mjerite temperaturu.
Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu ispitivati trenutnu temperaturu:

  • na redovnoj nastavi kad govorite o uvjetima života,
  • kod kuće, u obliku projektnog zadatka, koji može biti više ili manje opsežan i protezati se kroz određeno razdoblje.
  • u svakodnevnom životu.

Ovaj jednostavan program možete koristiti kao pomoć kod izvođenja projektnog zadatka. Obzirom kako lekciju Živa bića, stanište i životni uvjeti obrađujete s učenicima na samom početku nastavne godine, možete im zadati projektni zadatak Praćenje temperature zraka kroz određeno vremensko razdoblje. Kako biste što bolje projekt povezali s životnim uvjetom kojeg učenici mjere, temperaturom zraka, bilo bi dobro da mjerenja provode kroz cijelu školsku godinu i kroz sva godišnja doba, ako je moguće.

Primjerice, možete zadati učenicima da temperaturu mjere izvan kuće: svaki dan u isto vrijeme jednom, dvaput ili triput dnevno; svaki drugi dan u isto vrijeme jednom, dvaput ili triput dnevno; jednom tjedno, isti dan u tjednu u isto vrijeme jednom, dvaput ili triput dnevno.

Zajedno izradite tablicu za svaki mjesec u koju će bilježiti vrijednosti. Nakon završenih mjerenja za određeni mjesec, bit će potrebno izračunati prosječnu temperaturu za taj mjesec.

Na kraju nastavne godine kad budu izvršena sva mjerenja, izračunajte prosječnu godišnju temperaturu i zajedno s učenicima analizirajte koje su životinje temperaturno prilagođene tim uvjetima u vašem području, što sve utječe na temperaturu i slično. Učenici bi trebali povezati utjecaj temperature zraka na opstanak i rasprostranjenost živih bića.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo micro:bit pretvoriti u termometar.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Kako bi prikazali temperaturu na Led ekranu iskoristiti ćemo naredbu show number iz Basic kategorije i odvući ćemo ju u forever dio programa.

Forever petlja izvršava se, kako joj samo ime kaže, zauvijek. Sve naredbe koje stavimo unutar njem izvršavati će se slijedno, jedna nakon druge, a kada završi izvršavanje posljednje naredbe ponovno kreće prva.

Kako bi dobili izmjerenu temperaturu u stupnjevima Celzijusovim iskoristiti ćemo temperature naredbu iz Input kategorije naredbi i ubaciti ćemo ju kao argument naredbe show number (vidi sljedeću sliku).

Odmah po ubacivanju ove naredbe u program na simulatoru se pojavljuje prikaz ‘izmjerene’ temperature. Naravno, ovo nije stvarna temperatura već na simulatoru možete mijenjati temperaturu podešavanjem na ovom malom termometru sa strane.

Kako vidite temperatura se konstantno prikazuje (animira) na ekranu pa je teško razaznati koji se broj stvarno prikazuje. Zbog toga ćemo nakon prikaza temperature pobrisati zaslon i usporiti malo program.

Iz Basic kategorije dodajte naredbu clear screen i postavite ju u forever dio programa, odmah nakon show number naredbe.

Clear screen naredba će isključiti sve LED diode micro:bitovog ekrana i time zapravo pobrisati sve što je bilo prikazano na ekranu.
Kako se program izvršava vrlo brzo, nakon brisanja ekrana ponovno se gotovo odmah ispisuje izmjerena temperatura. Zbog toga ćemo u program dodati naredbu pause koju možete pronaći u Basic kategoriji.

Naredbu pause ubacite u program odmah nakon naredbe clear screen. Nareba pause zaustavlja izvršavanje programa na određeno vrijeme. Duljinu trajanja pauze upisujemo u argument naredbe (desni sivi blokić) i to u milisekundama.

Milisekunda je tisućiti dio sekunde, pa ako želimo da program napravi pauzu od jedne sekunde moramo upisati 1000, za dvije sekunde 2000 itd.

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.