Priroda i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

 

Zaštita prirode u RH – Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Naučimo kako pomoću micro:bita kroz zabavnu igru učenici ponavljaju nastavni sadržaj o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. Program radi tako da se okretanjem ekrana prema gore pokreće program i cijelo vrijeme ispisuje naziv nacionalnog parka / parka prirode, a okretanjem ekrana prema dolje – zaustavlja animaciju i zaustavlja igru.

Korištenje s učenicima

Predmet Priroda
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina

Životne zajednice šuma

 Tema Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj
Ključne riječi kategorije zaštite, nacionalni parkovi, strogi rezervati, parkovi prirode, zaštićene biljke i životinje
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita kroz zabavnu igru učenici ponavljaju nastavni sadržaj o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. U ovoj igri nije cilj znati nabrojati nazive nacionalnih parkova i parkova prirode (ali je preduvjet igranja), već to da učenici postavljanjem pitanja pokušaju otkriti koji nacionalni park se ispisuje na njihovom micro:bitu. Ujedno vježbaju i komunikaciju, suradnju, razvoj logičkog mišljenja (kroz osmišljavanje pitanja). Igrati mogu u paru ili u skupini. Učitelj može prilagoditi program tako da popis sadržava samo nazive nacionalnih parkova ili samo parkova prirode, a može se i kombinirati oboje.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • na redovnoj nastavi
  • kod kuće, s nekim od ukućana ili školskim kolegom.
  • na dopunskoj / dodatnoj nastavi (ako je imate).

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg možemo na zabavan način učiti o hrvatskim nacionalnim parkovima / parkovima prirode. Usput naučimo raditi s varijablama i nizovima: definiranje varijable. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da kada je micro:bit uključen, ekran prikazuje znak upitnika, zatim počinje odbrojavanje od 3 do 0 i prikazuje znakovni niz – naziv jednog nacionalnog parka / parka prirode. Učenik na čijem se micro:bitu vrti natpis ne smije vidjeti što piše (zato treba osmisliti način kako micro:bit učvrstiti pomoću trake na čelo učenika). Micro:bit cijelo vrijeme vrti natpis, a kada učenik pogodi koji mu natpis piše na micro:bitu ili odustane od pogađanja, treba micro:bit okrenuti zaslonom prema dolje kako bi se započeo emitirati drugi naziv parka s popisa. Kad se izvrte svi nazivi parkova, ili je micro:bit dulje vrijeme okrenut zaslonom prema dolje, tada se na zaslonu micro:bita ispisuje poruka game over.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Iz skupine Basic  izaberemo on start naredbu. Sve naredbe koje stavimo unutar nje, pokrenut će se kad pokrenemo micro:bit.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude “niz”, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo “niz”.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu “niz”. Drugo, umjesto “0” stvorit ćemo niz koji se sastoji od naziva nacionalnih parkova ili parkova prirode, na niže opisani način način.

Iz skupine Arrays (ukoliko je ne vidite na popisu blokova naredbi, ispod grupe Math kliknite na Advanced i tada će vam se prikazati ostatak) izaberemo naredbu create array with, pomoću koje se kreira popis od zadanog broja članova (8 članova za nacionalne parkove, tj. 12 za parkove prirode). Tu naredbu umetnite u polje u kojem se nalazi nula.

Ostale članove niza dodat ćemo tako da kliknemo na kotačić u plavom polju na naredbi create array with  te vrijednost value s lijeve strane prozora dovučemo u onom broju koji nam treba za stvaranje popisa i ponovno kliknite na kotačić kako biste ga zatvorili.

Sada imamo blok naredbi koji izgleda ovako:

No, umjesto naziva parkova, imamo vrijednost nula. Sada iz skupine Text (grupa naredbi Advanced) dovučemo naredbu kojom se unosi slovo, riječ ili redak teksta i umetnemo ga u polje s vrijednošću 0, a pomoću naredbe Duplicate (desna tipka miša na naredbu koju želite kopirati), duplicirajte onoliko puta koliko vam je potrebno da popunite sva polja u kojima nedostaje mogućnost unosa teksta i u prazna polja upišite nazive parkova. VAŽNO – ne koristite dijakritičke znakove jer ih micro:bit neće prikazati! Umjesto njih pišite c, z i s. Ako radite verziju s parkovima prirode, dodat ćete još polja za unos teksta.

Sada nam treba način kako pristupiti jednoj po jednoj riječi iz stvorenog niza. Koristit ćemo prikaži znakovni niz iz grupe Osnovno, te opciju ekran prema gore iz skupine Ulaz (padajući izbornik pored naredbe tresti) kako bismo izbjegli da slučajno protreseni micro:bit izbaci novu riječ s popisa.

Umjesto teksta Hello! dohvatit ćemo vrijednost s popisa, a za to ćemo koristiti indeks popisa kako bismo mogli pratiti koja će se riječ ispisati u zadano vrijeme i iz istog razloga moramo stvoriti novu varijablu (u grupi VariablesMake new variable) koju nazovite indeks. Zatim kliknite na skupinu naredbi Arrays te odaberite naredbu list – get value at 0.

Ugnijezdite naredbu unutar polja u kojem piše Hello! te izmijenite polje list u varijablu niz, a varijablu indeks (dovucite iz skupine naredbi Variables) ugnijezdite u polje 0.

Sada se vraćamo natrag na 1. dio programa gdje smo stvorili popis parkova:

Ispod popisa dodajemo blok iz grupe Variables set item to 0, item promijenimo u indeks kako bismo igru započeli od 0.

Redom ispod posljednje naredbe dodajte sljedeće:

– prikaz upitnika na led zaslonu micro:bitaOsnovno, uključi lampice, klikom na pojedinu lampicu nacrtajte upitnik (budući da igramo igru pogađanja),

– radi većeg uzbuđenja, micro:bit će odbrojavati od 3 – 0 prije prikazivanja prve riječi pa dodajte blok prikaži broj i čekaj (ms),

– i na kraju prikaz prve riječi s popisa (kliknite na skupinu naredbi Arrays te odaberite naredbu list – get value at 0; promijenite list u varijablu niz, a varijablu indeks (dovucite iz skupine naredbi Variables) ugnijezdite u polje 0.

Trebate dobiti ovakav program:

Zasad imamo početak igre i način kako da prikažemo prvu riječ. Kada učenik pogodi naziv parka koji se ispisuje na njegovom micro:bitu, trebamo način kako prijeći na sljedeću riječ s popisa.

To ćemo učiniti tako da dodamo novi događaj iz skupine Ulaz – ekran prema gore (ulaz na tresti – promijenimo opciju tresti  u ekran prema dolje).

Kada micro:bit okrenemo prema dolje, animacija će se zaustaviti i obrisat će se zaslon.

Naredbu zaustavlja animaciju pronaći ćete u grupi Led – odabir opcije MORE (VIŠE)  ispod natpisa Led. Naredba izbriši zaslon nalazi se u grupi Osnovno, također u opciji MORE (VIŠE).

Zatim ćemo promijeniti vrijednost varijable indeks za 1 kako bismo dobili novu riječ s popisa, ali prije toga moramo biti sigurni da nismo na kraju popisa, budući da imamo ograničen broj članova i da bismo izbjegli pogreške u izvođenju programa.

Da bismo to mogli, treba nam uvjetna naredba if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet –  naredba IF – (jesmo li na kraju popisa, tj. je li trenutna vrijednost indeksa manja od 7 (broj članova popisa koji se broji od 0)) i ako je ispitani uvjet istinit –  naredba THEN , tada će indeks povećati za jedan, a ako uvjet nije istinit – naredba  ELSE , igra će završiti.

Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN-ELSE.

U polje true umetnut ćemo još jedan blok iz skupine Logic – manje od:

Sada u prvo polje s vrijednosti 0 dodajemo varijablu indeks iz skupine Variables.

U drugo polje s vrijednosti 0 umetnut ćemo naredbu 0 – 0:

To izgleda ovako:

 

Ispitujemo da li je varijabla indeks manja od duljine varijable niz od koje oduzimamo vrijednost 1 (napomenuli smo da članove niza počinjemo brojati od 0 pa kako je broj članova 8, počevši od 0, posljednji član ima vrijednost 7).

Stoga, umjesto vrijednosti 0, umetnut ćemo naredbu iz skupine Arrayslength of array (duljina niza) i reći kojeg to niza – umetanjem varijable niz (iz skupine Variables).

Još nam nedostaje opcija koja vrijednost varijable indeks povećava za 1 ako je uvjet istinit (grupa Variables –  change item by 1 – item promijeni u index) i opcija igra je završena ako uvjet nije istinit (grupa Igra (klikni na Advanced u grupi naredbi) te odaberi naredbu igra završena).

Treći blok naredbi u cijelosti izgleda ovako:

Sveukupni izrađeni program izgleda ovako:

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit za nacionalni park je ovdje.

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit za park prirode je ovdje.

 

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.