Robotika

mBot

Senzor za boju - uvod

Senzor za boju - prepoznavanje različitih nijansi boja

Senzor za boju - zaustavljanje na crvenoj

Senzor za temperaturu i vlažnost - uvod

Senzor za temperaturu i vlažnost - praćenje promjene temperature

Komunikacija između robota – uspori i vrati se unatrag

Usporavanje i zaustavljanje kod prepreke

Korištenje blokova

Upravljanje tipkovnicom preko bluetootha

Sviranje ovisno o svjetlu

Kretanje ovisno o svjetlu

Prati svjetlo

Ispisivanje poruke na LED zaslonu

Provjera vrijednosti svjetlosnog senzora

Show face number – vrijednost svjetlosnog senzora

Show drawing

Show face number – udaljenost od prepreke

Show face character – praćenje crte

Show face character

Show face number – vrijednost senzora za praćenje linije

Show face number

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi iznutra

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s desne strane

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s lijeve strane

Praćenje crne linije s desne strane

Praćenje crne linije s lijeve strane

Praćenje crte dok ne dođe do prepreke

Kretanje po kružnici

Obilazak mBota oko stolice

Obilazak oko stolice uz pomoć ultrazvučnog senzora

Kretanje mBota u osmici

Tipkalo i zvuk

Tipkalo i svjetlo

Kretanje mBota u pravokutni trokut

Kretanje mBota u jednakostranični trokut

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode do pritiska tipkala

Pjesmica “I love you”

„Ne diraj mog mBota“

„Spusti me!“

Oprez, visoko!

Svjetlosni senzor

mBot tulumari dok se ne upali svijetlo

„Svjetlo se svjetlom vraća“

Neprestano izbjegavanje prepreke

mBot – Senzor za temperaturu i vlažnost

Senzor temperature i vlažnosti se sastoji od senzora DHT11, koji mjeri vlažnost pomoću promjene otpora i NTC-a koji mjeri temperaturu.  Senzor može mjeriti temperaturu u rasponu od 0 ℃ do 50 ℃ (s odstupanjima iznosa ± 2 ℃), a vlažnost u rasponu od 20-90% RH (s odstupanjima iznosa ± 5% RH). Na upravljačkoj pločici (mCore) povezuje se RJ25 kabelom na bilo koji port.

U mBlocku, u kategoriji Robots potražite naredbu humiture sensor za programiranje senzora za temperaturu i vlažnost.

 

Blokovi

Objašnjenje

Port preko kojeg je senzor povezan. Vrijednost vlažnosti.

Port preko kojeg je senzor povezan. Vrijednost temperature.

Zadatak

U mBlocku izradite program koji će ispisivati vrijednost temperature.

Napomena: nakon odabira Connect > COM, prije korištenja senzora potrebno je odabrati Connect > Reset Default Program > mBot te zatim Connect > Update Firmware.

Rješenje

Nakon što ste provjerili vrijednost temperature, izradite program koji će ispisivati vrijednost vlažnosti.

Rješenje

Vanjskim utjecajem mijenjajte vrijednosti temperature i vlage i pratite promjene u prikazu vrijednosti na ekranu.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”