Samo trči, samo trči ... naprijed Orky

OŠ "Kuna"

Uz pomoć senzora magnetnog polja možemo odrediti pređeni put hrčka. Uz male modifikacije može se odrediti i brzina hrčka (brzina=pređeni put/vrijeme).
Možemo si zadati cilj vježbanja da pretrčimo svaki dan koliko hrčak pretrči.

Video snimka

Izrada projekta

Ako nemate kolo za hrčka možete ga izraditi pomoću papira i kartona. Neodimijski magnet prilijepite s unutrašnje strane valjka.

Ako se kolo ne kreće magnet će biti pri dnu valjka. Zbog navedenog razloga senzor magnetnog polja (pri vrhu) će očitavati jednu rotaciju kruga samo pri vrtnji koluta (tj. dok hrčak trči u kolutu).

Mobilna aplikacija

U mobilnoj aplikaciji koristimo Value Display widget za prikaz pređenih krugova, a Labeled Value widget za prikaz pređenih metara. Ukoliko bi imali pravog hrčka trebali bi mjeriti pređene kilometre jer hrčak u prosjeku pređe 50 km mjesečno. To bi mogli tako da promijenimo vrijednost varijable “meters” u programskom kodu.
SuperChart će prikazivati grafički prikaz pređenog puta u vremenu. Uz pomoć ovog dijela mogli bi otkriti da hrčci trče većinom noću.
Vaule Display koristi pin V0, a Labeled Value i Superchart widget koriste pin V1.

Shema projekta

Na Arduino je spojen senzor magnetnog polja i svjetleća dioda. U Fritzing programu nismo našli senzor magnetnog polja. Zato pokraj sheme imate sliku našeg senzora magnetnog polja s kablovima pripadajućih boja.

Arduino program

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Petra Milovčić i Letizia Grljušić uz mentorstvo Srećka Jančikića iz OŠ “Kuna”.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti