Internet of Things - Arduino

Višebojne svjetleće diode

Promjena boja

Što ćemo naučiti:

Kako spajamo višebojne diode na Arduino

Zadatak

Na Arduino spojite RGB modul i napišite program koji će redom uključivati i isključivati pojedinu boju RGB diode. Na početku neka svijetli samo crveno, zatim samo zeleno i naposlijetku samo plavo svijetlo. Neka svijetlo bude uključeno 2 sekunde, a između uključivanja svakog svijetla neka bude pauza od pola sekunde. Za spajanje iskoristite modul s throughhole diodom koji na sebi već ima otpornike. Ukoliko koristite modul bez otpornika dodajte, kao kod spajanja običnih svjetlećih dioda.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za višebojne svjetleće diode