Internet of Things - Arduino

Višebojne svjetleće diode

Promjena boja

Što ćemo naučiti:

Kako spajamo višebojne diode na Arduino

Zadatak

Na Arduino spojite RGB modul i napišite program koji će redom uključivati i isključivati pojedinu boju RGB diode. Na početku neka svijetli samo crveno, zatim samo zeleno i naposlijetku samo plavo svijetlo. Neka svijetlo bude uključeno 2 sekunde, a između uključivanja svakog svijetla neka bude pauza od pola sekunde. Za spajanje iskoristite modul s throughhole diodom koji na sebi već ima otpornike. Ukoliko koristite modul bez otpornika dodajte, kao kod spajanja običnih svjetlećih dioda.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

int LedCrvena = 6;
int LedZelena = 7;
int LedPlava = 8;        

void setup() {
 pinMode(LedCrvena, OUTPUT);   //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
 pinMode(LedZelena, OUTPUT);   //postavi izvod LedZelena (7) kao izlazni
 pinMode(LedPlava, OUTPUT);    //postavi izvod LedPlava (8) kao izlazni
}

void loop() {
  //svijetli samo crvena boja
  digitalWrite(LedCrvena, HIGH);  //uključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, LOW);   //isključi plavisegment
  delay(2000);           //čekaj dvije sekunde
  //svi segmenti su isključeni
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);  //isključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, LOW);   //isključi plavisegment
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  //svijetli samo zelena boja
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, HIGH);  //uključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, LOW);   //isključi plavisegment
  delay(2000);           //čekaj dvije sekunde
  //svi segmenti su isključeni
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, LOW);   //isključi plavisegment
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
  //svijetli samo plava boja
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, HIGH);   //uključi plavisegment
  delay(2000);           //čekaj dvije sekunde
  //svi segmenti su isključeni
  digitalWrite(LedCrvena, LOW);   //isključi crveni segment
  digitalWrite(LedZelena, LOW);   //isključi zeleni segment
  digitalWrite(LedPlava, LOW);   //isključi plavisegment
  delay(500);            //čekaj pola sekunde
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za višebojne svjetleće diode