Hrvatski jezik i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom

Naučimo kako pomoću micro:bita možemo vježbati prepoznavanje glagola u aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu. Protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje glagol u jednom od glagolski vremena (aoristu, imperfektu ili pluskvamperfektu). Odabirom tipke A učenik bilježi da je glagol u aoristu. Odabirom tipke B učenik bilježi da je glagol u imperfektu. Odabirom tipki A+B učenik bilježi da je glagol u pluskvamperfektu. Kad se micro:bit nagne ulijevo ispisuje se broj pogodaka za pojedino glagolsko vrijeme.

Korištenje s učenicima

Predmet Hrvatski jezik
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom
 Tema Aorist, imperfekt, pluskvamperfekt
Ključne riječi aorist, imperfekt, pluskvamperfekt
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Jedan je da vježbaju samostalno kod kuće,
  • Na isti način mogu vježbati i na dopunskoj nastavi,
  • Na redovnoj nastavi također možemo koristiti micro:bit s danom datotekom,
  • Nakon što smo s učenicima prošli ovo gradivo, na redovnoj nastavi, na početku bilo kojeg kasnijeg sata možemo učenicima reći da, dok učitelj upisuje sat, na brzinu trebaju uključiti micro:bitove i ponovo provježbati/ponoviti si ovo gradivo,
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće.

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita možemo vježbati prepoznavanje glagola u aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu. U svojoj nastavi program možete koristiti individualno, u parovima (primjerice, učenik mora svom paru obrazložiti zašto je pojedini glagol označio u određenom glag. vremenu – na taj način usvajaju pravilo prema kojem se razlikuju ta glagolska vremena; možete slabije učenike  postaviti u par s učenicima koji su savladali gradivo, kao pomoć u učenju…).

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Izradimo program pomoću kojeg ćemo kroz igru naučiti razlikovati glagolska vremena aorist, imperfekt i pluskvamperfekt. Usput naučimo raditi s varijablama, petljom s uvjetom (if-then-else) te slučajnim odabirom (random): definiranje varijable, postavljanje i testiranje uvjeta na istinitost i lažnost. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • protresanjem micro:bita nasumičnim odabirom na zaslonu se ispisuje glagol u jednom od glagolski vremena (aoristu, imperfektu ili pluskvamperfektu),
  • odabirom tipke A učenik bilježi da je glagol u aoristu,
  • odabirom tipke B učenik bilježi da je glagol u imperfektu,
  • odabirom tipki A+B učenik bilježi da je glagol u pluskvamperfektu,
  • kad se micro:bit nagne ulijevo ispisuje se broj pogodaka za pojedino glag. vrijeme.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

KORACI IZRADE

Izraditi ćemo 4 varijable – 1. slucajni-broj koja će biti zadužena za izmjenu glagola na zaslonu, 2. aorist – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u aoristu,  3. imperfekt – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u imperfektu i 4.  pluskvamp – varijabla koja će pohranjivati vrijednosti pogodaka glagola u pluskvamperfektu.

1.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude slucajni-broj (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo slucajni-broj. Ta varijabla služit će za izmjenu glagola na zaslonu.

2.

Ponavljamo postupak iz 1. koraka. Izradimo drugu varijablu aorist koja će brojati koliko puta je odabran glagol u aoristu. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable aorist (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo aorist.

3.

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo treću varijablu imperfekt koja će brojati koliko puta je odabran glagol u imperfektu. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable imperfekt (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo imperfekt.

4.

Ponavljamo postupak iz prethodnog koraka. Izradimo četvrtu varijablu pluskvamp koja će brojati koliko puta je odabran glagol u pluskvamperfektu. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable pluskvamp (kod imenovanja varijabli vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta (razmake) kod višečlanih naziva), te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo pluskvamp

5.

Na radnu površinu (ukoliko je nema) dodat ćemo naredbu.

U naredbu on start umetnemo naredbu set item to 0 i klikom na strelicu pored item odaberemo aorist. Time smo micro:bitu rekli da, kad se program pokrene, varijabla aorist počinje brojati od 0.

6.

Koristiti ćemo opciju dupliciranja – na blok naredbi koji želimo duplicirati kliknemo jednom desnom tipkom miša (blok će se obrubiti žutom bojom) i iz skočnog prozora odaberemo opciju Duplicate.

Odabirom strelice pored naziva varijable aorist, iz ponuđenog odaberemo varijablu imperfekt.

Isti postupak ponovimo i s varijablom pluskvamp.

 

Kad se program pokrene, varijable će početi brojati od 0.

7.

Sada ćemo izraditi dio programa koji će, nakon pokretanja micro:bita, ispisivati nasumičnim odabirom glagole u aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu. Iz grupe Ulaz umetnemo ulaz na tresti. Program će započeti kada protresemo micro:bit.

8.

Podesiti ćemo program tako da dodamo varijablu slucajni-broj i naredbu pick random koje će nam omogućiti da program slučajnim odabirom ispiše jedan glagol.

U skupini VARIABLES izaberemo naredbu set item to 0 , kliknemo na strelicu pokraj ITEM i izaberemo varijablu slucajni-broj.

9.

Iz skupine Math odaberite naredbu pick random 0 to 4  i broj 4 promijenite u 5.

Zašto smo podesili pick random 0 to 5 ako imamo 6 glagola, tj. 6 mogućih izbora? Budući da micro:bit ne razaznaje riječi kao što to mi radimo, svakoj riječi pridružujemo vrijednost iskazanu u broju. Kako računalo počinje brojati od 0, tako prva riječ ima pridružen broj 0, druga ima 1, a treća broj 2, četvrta 3… i tako redom do 5. Naredba pick random će nasumično prikazati jedan od 6 glagola svaki puta kad protresemo micro:bit.

10.

Sada trebamo u program dodati uvjetnu naredbu if – then – else koja će ispitati postavljeni uvjet – kojem glagolu je pridružen koji broj i prema tome će ih ispisati na ekranu. Iz grupe naredbi Logic odaberite blok IF-THEN i umetnite unutar naredbe ulaz na tresti, ispod naredbe

Naredba IF  će prvo ispitati da li je vrijednost varijable slucajni-broj jednaka 0 – iz bloka Logic odaberite naredbu logičke  jednakosti 0=0 i ugnijezdite je u polje true u petlji IF.

11.

U polje prve 0 u naredbi jednakosti umetnite varijablu slucajni-broj koju ćete pronaći u grupi Variables.

12.

Ako je vrijednost varijable slucajni-broj koju je odabrala naredba pick random zaista jednaka vrijednosti 0, tada ćemo (u dijelu petlje THEN) pomoću naredbe prikaži znakovni niz Hello! iz grupe OSNOVNO  ispisati prvi glagol na zaslonu (željeni glagol upišite umjesto teksta Hello!). Dodat ćemo po dva glagola za svako glagolsko vrijeme (ukupno 6).

13.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer želimo ispisivati 6 glagola, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu  bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko glagolskih pridjeva želite dodati u program (u ovom primjeru dodano je ukupno 6).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobit ćete ovakav program:

Naredba ELSE IF ponovno ispituje uvjet – ako je vrijednost varijable jednaka 1, tada ispisuje na zaslonu drugi glagol.

14.

Sada ćemo koristiti opciju duplicate – dupliciraj – (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili naredbu za jednakost i varijablu slucajni-broj (na taj način štedimo vrijeme).

15.

Broj nula u drugom polju jednakosti promijenit ćemo u 1, a na isti način kopirat ćemo naredbu prikaži znakovni niz i upisati drugi glagol po izboru.

16.

Ponavljamo postupak iz koraka 14. i 15. onoliko puta koliko glagola želite (u ovom primjeru ih je 6) – ne zaboravite svaki puta promijeniti vrijednost slucajnog-broja (ide od 0 – 5) i upisati novi glagol!

Nakon ovih koraka trebate dobiti ovakav program:

17.

Sada ćemo dodati dio programa koji će pritiskom gumba A zabilježiti odabir glagola u aoristu u varijabli aorist.  Iz grupe Ulaz odaberite blok ako je gumb A pritisnut.

18.

Kako bismo uočili je li micro:bit zabilježio odabir tipke A, dodat ćemo iz grupe Osnovno naredbu prikaži sličicu i odabrati sličicu po izboru.

Sljedeći korak je izrada dijela programa koji će, ako je slučajni broj jednak onom broju kojeg smo pridružili glagolskom pridjevu radnom, povećati varijablu radni za 1 (broji točne pogotke glag. pridjeva radnih).

19.

Unutar naredbe ako je gumb A pritisnut umetnemo naredbu IF-THEN iz grupe Logic.

20.

Iz grupe Logic također odaberemo naredbu 0=0 i u polje prve 0 umetnemo varijablu slucajni-broj.

21.

Iz grupe Variables odaberemo naredbu change item by 1  , klikom na strelicu pored item, istu promijenimo u aorist te umetnemo pored naredbe THEN.

22.

Sada trebamo proširiti petlju IF-THEN, jer imamo 2 glagola u aoristu, a ne samo 1.  Klikom na kotačić u lijevom kutu bloka IF-THEN otvorit ćemo oblačić da bismo dodali ELSE IF opciju (else = inače) koju dovucite ispod if na desnoj strani oblačića.

Kako biste brže i efikasnije izradili program, dodajte onoliko else-if naredbi koliko ima glag. u aoristu u programu (u ovom primjeru dodano je 2 glag. u aoristu).

Oblačić isključite ponovnim klikom na kotačić u lijevom kutu bloka if-then.

Nakon zatvaranja oblačića, dobiti ćete ovakav program:

23.

Koristit ćemo opciju duplicate (pritiskom desne tipke miša na blok koji želimo kopirati čiji rub se obrubi debljom žutom linijom) kako bismo umnožili jednakost, varijablu slucajni-broj i naredbu change aorist by 1. (za opis postupka pogledaj korak 13. iz ove upute). Ne zaboravite pridružiti varijabli slucajni-broj onu vrijednost koja je pridružena glag. radnom (brojevi 0 i 1 ).

Nakon ovih koraka, dio programa za bilježenje pogodaka glag. u aoristu izgledat će ovako:

Svakim pritiskom gumba A, brojač „broji“ broj pritisaka na gumb A ukoliko se vrijednost varijable slucajni-broj slaže s brojem pored glag.u aoristu, i tada svoju vrijednost povećava za 1.

24.

Sada trebamo izraditi dio programa koji će učiniti isto, ali za tipku B i glag. u imperfektu.

Najbrži mogući način da to učinimo je dupliciranje svih naredbi koje se nalaze u ako je gumb A pritisnut.

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu ako je gumb A pritisnut i odaberite Duplicate.

Dobiti ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran jer jedan gumb ne može obaviti više radnji odjednom.

25.

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo B,  mijenjamo vrijednosti varijable slucajni-broj prema onim vrijednostima koje smo pridružili glag. u imperfektu (2 i 3) te mijenjamo ime varijable aorist u imperfekt, jer sada brojimo pogotke glagola u imperfektu.

26.

Ponovit ćemo postupak dupliciranja bloka kako bismo izradili dio programa koji će ispisati broj pogodaka glagola u pluskvamperfektu.

Svejedno je koji ćete blok duplicirati (ako je gumb A pritisnut ili ako je gumb B pritisnut).

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu ako je gumb A pritisnut i odaberite Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran jer jedan gumb ne može obaviti više radnji odjednom.

26.

Ponovit ćemo postupak dupliciranja bloka kako bismo izradili dio programa koji će ispisati broj pogodaka glagola u pluskvamperfektu.

Svejedno je koji ćete blok duplicirati (ako je gumb A pritisnut ili ako je gumb B pritisnut).

Desnom tipkom miša kliknite na naredbu ako je gumb A pritisnut i odaberite Duplicate.

Dobit ćete ovakav blok koji je ovako poluproziran jer jedan gumb ne može obaviti više radnji odjednom.

27.

Da bismo to izbjegli, a kako bi blok postao funkcionalan, klikom na strelicu pored A biramo A+B,  mijenjamo vrijednosti varijable slucajni-broj prema onim vrijednostima koje smo pridružili glag. u pluskvamperfektu (4 i 5) te mijenjamo ime varijable aorist u pluskvamp, jer sada brojimo pogotke glagola u pluskvamperfektu.

Na kraju, ostaje nam još da izradimo blok koji će prikazati rezultat (broj pogodaka glagola u aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu) kad micro:bit okrenemo ekranom prema dolje.

28.

Iz grupe Ulaz odaberite blok ulaz na tresti i tresti promijenite u ekran prema dolje klikom na strelicu pored tresti.

29.

Iz grupe Osnovno odaberemo naredbu prikaži znakovni niz Hello! i umjesto Hello! napišemo Pogotci:  te ugnijezdimo u naredbu ulaz na nagib lijevo.

30.

Duplicirajte naredbu  prikaži znakovni niz Hello!  i promijenite Pogotci  u A  (A će označavati aorist).

31.

Dodat ćemo malu pauzu od 1 sekunde. Iz grupe Osnovno odaberite naredbu čekaj (ms)=100 i broj 100 promijenite u 1000.

32.

Sada ćemo prikazati broj pogodaka glagola u aoristu, tj. spremljene vrijednosti iz varijable aorist. Iz grupe Osnovno  odaberemo naredbu  prikaži broj=0.

33.

Umjesto 0 u naredbi prikaži broj umetnut ćemo varijablu aorist iz grupe Variables.

34.

Ispod ćemo iz grupe Osnovno dodati naredbu čekaj (ms)=100 (broj 100 primijenite u 2000 – 2 sekunde) i naredbu izbriši zaslon (opcija More (više)).

35.

Sada želimo ispisati i pogotke glagola u imperfektu pa ćemo duplicirati blokove (vidi korak 13.) koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jednu ispod druge. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi prikaži znakovni niz u I (I je imperfekt) i varijablu aorist  u imperfekt kako bi se pročitala i ispisala količina pogodaka glag.u imperfektu:

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako:

36.

Ponavljamo postupak iz koraka 35.: želimo ispisati i pogotke glagola u pluskvamperfektu pa ćemo duplicirati blokove (vidi korak 13.) koji su zaokruženi na slici ispod i složiti ih redom jednu ispod druge. Promijenit ćemo samo natpis u naredbi prikaži znakovni niz u P (P je pluskvamperfekt) i varijablu imperfekt  u pluskvamp kako bi se pročitala i ispisala količina pogodaka glag.u pluskvamperfektu.

Nakon izvršenih promjena, vaš blok bi trebao izgledati ovako:

Cjelokupni program na kraju izgleda ovako:

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.