Uputa za dodavanje kategorije Data Logger za bilježenje podataka – micro:bit v2

Novi micro:bit V2 ima mogućnost bilježenja podataka u svoju memoriju. Zapisani podaci ostaju sačuvani na micro:bitu čak kada je micro:bit odspojen od izvora napajanja. Za izradu programa koji će bilježiti podatke, potrebno je dodati Data Logger kategoriju naredbi.

Otvorite editor za programiranje micro:bita. U dijelu s kategorijama naredbi odaberite Advanced.

Pritiskom na Advanced otvara se popis s dodatnim kategorijama. Na kraju tog popisa nalazi se opcija Extensions. Pritisnite na nju.

Pritiskom na Extensions otvara se prozor preko kojeg možete pronaći potrebnu kategoriju. U slučaju da je ne vidite među ponuđenim ekstenzijama, u tražilicu upišite datalogger. Nakon pronalaska datalogger kategorije odaberite je pritiskom mišem.

Tim odabirom ćete se vratiti u editor za programiranje te ćete u popisu kategorija pronaći dodanu kategoriju Data Logger. U njoj se nalaze naredbe za bilježenje podataka na micro:bitu V2.