Točka, upitnik i uskličnik

Pogodite je li rečenica prikazana na micro:bitu izjavna, upitna ili usklična.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 2. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

A. 2. 5 Učenik upotrebljava i objašnjava riječi, sintagme i rečenice u točnome značenju s obzirom na komunikacijsku situaciju.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje rečenica bez pravopisnih znakova.

Pritiskom na tipkalo A odabirete da je ispisana rečenica izjavna.

Pritiskom na tipkalo B odabirete da je ispisana rečenica upitna.

Pritiskom na oba tipkala A+B zajedno odabirete da je ispisana rečenica usklična.

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje rečenica bez pravopisnih znakova.

Pritiskom na tipkalo A odabirete da je ispisana rečenica izjavna.

Pritiskom na tipkalo B odabirete da je ispisana rečenica upitna.

Pritiskom na oba tipkala A+B zajedno odabirete da je ispisana rečenica usklična.

Prilikom ispisa poruke točno ili netočno, reproducira se odgovarajući zvuk.