Svjetlosni senzor

Na displeju se ispisuje vrijednost svjetla koju svjetlosni senzor detektira. Ta vrijednost može biti između 0 i 100. Što je u prostoru mračnije, to je vrijednost manja.

Što je veći intenzitet svjetla koju svjetlosni senzor detektira, to je veća površina kvadrata koji svijetli na LED ekranu te intenzitet kojim svijetli. Kad je u prostoru manje svjetla, površina kvadrata je manja i on slabije svijetli.

Promjenom intenziteta svijetla u prostoru, mijenja se visina zvuka koju zujalica reproducira. Kad se u potpunosti svjetlosni senzor prekrije nekom predmetom kako ne bi bio izložen svjetlu, zujalica prestaje svirati.

Što je veći intenzitet svjetla koju svjetlosni senzor detektira, to svjetleća dioda jače svijetli. Ako svjetlosni senzor nije izložen svjetlu, dioda je isključena.

U ovisnosti o količini svjetla koju svjetlosni senzor detektira, uključen je određen broj dioda na LED traci. Što je više svjetla, to veći broj dioda svijetli.

U ovisnosti o količini svjetla koju svjetlosni senzor detektira, svijetli određen broj žica. Što je mračnije, svjetlit će manje žica i obratno.

Kako se mijenja količina svjetla koju svjetlosni senzor detektira, servo motor mijenja položaj polugice.

DC motor se okreće ovisno o količini svjetla kojoj je svjetlosni senzor izložen. Što je svjetlo jače, to se motor brže okreće.