Servo modul

Servo je podesivi motor koji funkcionira kao izlazni modul koji se može okretati naprijed-natrag. Ima dva načina rada: turn i swing. Kad radi u turn modu ulazni signal od drugih modula određuje koji će položaj zauzeti poluga, a u swing modu se poluga okreće naprijed-natrag brzinom koja ovisi o ulaznom signalu. Ovaj modul koristimo kad želimo nešto pomaknuti ili zaokrenuti.

Zadatak

Postavite servo modul (u swing modu) nakon tipkala tako da se kad pritisnemo tipkalo počne okretati.

 

Potrebni moduli

  • modul za napajanje
  • USB kabel koji je priključen u struju
  • tipkalo
  • servo motor

Objašnjenje

Polugica na servo motoru će se okretati punom brzinom kad pritisnemo tipkalo.

 

Pitanje za razmišljanje: Što bi polugica mogla pomaknuti u tvom kućanstvu?

 

Ideja za novi zadatak: Promijenite tipkalo s drugim ulaznim modulom (primjerice svjetlosnim senzorom) i regulirajte brzinu okretanja polugice.