Probudi micro:bit

Korištenjem naredbi:
– forever,
– if then else,
– button A is pressed,
– show icon,
– pause (ms),

izradite program kojim će micro:bit svojim svjetlećim diodama prikazivati smješka koji spava sve dok ne pritisnete tipkalo A. Ako pritisnete tipkalo A, smješko će se probuditi. Sve dok pritišćete tipkalo, smješko će biti budan. Kad tipkalo otpustite, smješko mora opet zaspati. Provjera je li tipkalo A pritisnuto ili nije, izvršit će se pomoću naredbe if then else. Ta naredba služi za provjeru logičkih uvjeta i izvršavanje dijelova programa ovisno o rezultatu provjere. Ako je logički uvjet ispunjen, izvršit će se dio kôda postavljen u then dijelu, a ako nije izvršit će se dio kôda postavljen u else dijelu.

Upute za izradu programa

1.

U forever petlju postavite naredbu if then else koju ćete pronaći u kategoriji Logic. Unutar if dijela naredbe se nalazi riječ true na čije mjesto morate postaviti uvjet. Provjeravate uvjet je li tipkalo A pritisnuto. Zato ćete u if dio staviti naredbu button A is pressed iz kategorije Input.

2.

Ako je uvjet zadovoljen (tipkalo A je pritisnuto), mora se prikazati smješko, inače se prikazuje lice koje spava. Postavite zato naredbu show icon u then dio te odaberite smješka klikom na padajući izbornik. Postavite show icon naredbu i u else dijelu, no ovdje odaberite ikonu lica koje spava.

Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži logotip osjetljiv na dodir, izmijenite prethodni program tako da se u uvjetu provjerava je li pritisnut logotip na micro:bitu umjesto tipkala A.

Naredbu logo is pressed možete pronaći u Input kategoriji naredbi u dijelu micro:bit (V2).