Preračunavanje mjernih jedinica

Izradite program kojim će učenici preračunavati mjerne jedinice za duljinu, obujam i masu korištenjem micro:bita.

Korištenje s učenicima

Predmet

Matematika

Razred 3., 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

D. 3. 1. Procjenjuje, mjeri i crta dužine zadane duljine.
D. 3. 2. Procjenjuje i mjeri masu tijela.
D. 3. 4. i D. 4. 1. Procjenjuje i mjeri volumen tekućine.
D. 4. 2. Uspoređuje površine likova te ih mjeri jediničnim kvadratima.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Na početku je potrebno odabrati koje mjerne jedinice se žele preračunavati – za duljinu, obujam ili masu:
● Pritiskom na tipku A bira se između duljine, obujma i mase.
● Pritiskom na tipku B potvrđuje se izbor.
Ovisno o odabiru između duljine, obujma i mase, prikazuje se iznos koji treba preračunati:
● Pritiskom na tipku A prikazuje se nasumično odabrani broj od 1 do 1000 u nasumično odabranoj mjernoj jedinici i mjerna jedinica u koju taj iznos treba preračunati.
● Pritiskom na tipku B ponavlja se prikaz iznosa kojeg treba preračunati iz jedne mjerne jedinice u drugu.
● Pritiskom na tipke A+B zajedno, zadani iznos se preračuna u zadanu mjernu jedinicu te se prikaže na ekranu micro:bita.
Protresanjem micro:bita, program se resetira.