Ponovi više puta

Korištenjem naredbi:
– on start,
– repeat,
– show leds,
– pause (ms),
izradite program kojim će micro:bit na svom zaslonu 5 puta prikazati smješka na 1 sekundu te plačka na 1 sekundu, a nakon 5 ponavljanja prikazati lice koje spava.

Upute za izradu programa

1.

Iz kategorije Basic odaberite blok on start ukoliko blok već nije u prostoru za izradu programa.

3.

Unutar bloka repeat postavite naredbe kojima ćete na 1 sekundu prikazati smješka i 1 sekundu plačka koristeći naredbe show icon i pause (ms).

2.

Unutar bloka on start postavite blok repeat u čiji argument ćete upisati broj 5. Sve naredbe koje se nalaze unutar bloka repeat će se ponoviti onoliko puta koliko smo zadali argumentom, u ovome slučaju 5 puta.

4.

Nakon bloka repeat postavite naredbu show icon koja prikazuje lice koje spava. Nakon 5 ponavljanja repeat bloka, izvršit će se naredba show
leds s licem koje spava.

Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni mikrofon, izmijenite prethodni program tako da se program izvršava kada se registrira glasan zvuk. Na početku odredite koliko glasno mora biti, to jest postavite granicu jakosti zvuka.

Sve naredbe iz on start bloka prebacite u blok on loud sound. Naredbu on loud sound možete pronaći u Input kategoriji naredbi u dijelu micro:bit (V2). U blok on start smjestite naredbu set loud sound threshold to 200 koja se nalazi u Input – more kategoriji u dijelu micro:bit (V2). Tom naredbom postavljete prag jakosti zvuka koji je potreban prijeći kako bi se pokrenuo program.