Pokaži raspoloženje

Korištenjem naredbi:
– on button A pressed,
– on button B pressed,
– show leds,
izradite program kojim će micro:bit prikazati smješka svjetlećim diodama onda kada pritisnete tipkalo A i plačka kada pritisnete tipkalo B.

Upute za izradu programa

1.

Iz grupe naredbi Input odaberite blok on button A pressed. Sve naredbe koje se nalaze unutar tog bloka će se izvršavati tek onda kada pritisnete tipkalo A.

3.

Postavite još jednom naredbu on button A pressed, ali odaberite tipkalo B unutar padajućeg izbornika. Postavite naredbu show leds unutar bloka i nacrtajte plačka.

2.

Unutar bloka on button A pressed postavite naredbu show leds i nacrtajte smješka.