Množenje brojeva do 10

Izradite program pomoću kojeg ćete pomoću micro:bita množiti brojeve do 10.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 2., osnovna škola
Polugodište 1. i 2.
Odgojno-obrazovni ishodi A. 2. 4 Množi i dijeli u okviru tablice množenja.
Ideja i izrada materijala Dalia Kager
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A prikažu se brojevi koje je potrebno pomnožiti.

Pritiskom na tipku B ponovi se prikaz zadanih brojeva.

Pritiskom na obje tipke istovremeno prikazuje se umnožak.