Micro:bit termometar

Pretvorite micro:bit u termometar. Izradite program kojim će se neprestano ispisivati izmjerena temperatura.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Kako biste prikazali temperaturu na ekranu iskoristit ćete naredbu show number iz Basic kategorije i staviti je unutar forever bloka. Forever petlja izvršava se zauvijek. Sve naredbe koje stavite unutar nje izvršavat će se slijedno, jedna nakon druge, a kada završi izvršavanje posljednje naredbe ponovno će krenuti prva.

2. korak

Za prikaz izmjerene temperature u stupnjevima Celzijusevim uzmite naredbu temperature iz kategorije Input i stavite je kao argument naredbe show number.

3. korak

Odmah po ubacivanju ove naredbe u program na simulatoru se pojavljuje prikaz ‘izmjerene’ temperature. Naravno, ovo nije stvarna temperatura, već na simulatoru možete mijenjati temperaturu podešavanjem na malom termometru sa strane.

4. korak

Kako vidite, temperatura se konstantno prikazuje (animira) na ekranu pa je teško razaznati koji se broj stvarno prikazuje. Zbog toga nakon prikaza temperature treba obrisati zaslon i malo usporiti program. Iz kategorije Basic u odjeljku more uzmite naredbu clear screen i stavite je odmah nakon show number naredbe. Clear screen naredba će isključiti sve svjetleće diode micro:bitovog ekrana i time zapravo pobrisati sve što je bilo prikazano na ekranu.

5. korak

Kako se program izvršava vrlo brzo, nakon brisanja ekrana ponovno se gotovo odmah ispisuje izmjerena temperatura. Zbog toga ćete u program dodati naredbu pause koju možete pronaći u Basic kategoriji. Naredbu pause ubacite u program odmah nakon naredbe clear screen.

6. korak

Naredba pause zaustavlja izvršavanje programa na određeno vrijeme. Duljinu trajanja pauze upisujete kao argument naredbe i to u milisekundama. Milisekunda je tisućiti dio sekunde. Ako želite da program napravi pauzu od jedne sekunde, morate upisati 1000, za dvije sekunde 2000 itd.

Prebacite program na svoj micro:bit i izmjerite temperaturu svoje okoline.