Mrežno uključivanje i isključivanje svjetleće diode

U primjeru Lampica možete pogledati kako spojiti svjetleću diodu na micro:bit pomoću krokodilki i tipkalima je uključivati i isključivati.

U ovom primjeru iskoristite mogućnost radiokomunikacije mređu micro:bitovima i napravite program kojim će svjetleća dioda biti spojena za jedan (kontrolni) micro:bit i koja će se uključivati i isključivati ovisno o pritiscima tipkala na drugim micro:bitovima. Radiokomunikacijom će kontrolni micro:bit primati poruke od drugih micro:bitova o tome koja tipka je na njima pritisnuta. Poruka se šalje u obliku broja. Ako se pritisne tipkalo A, šalje se poruka 1, a tipkalom B poruka -1. Kontrolni micro:bit će zbrajati vrijednosti koje prima u porukama i uključiti svjetleću diodu onda kada je zbroj veći od 3.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

Za izradu ovog programa potrebna vam je svjetleća dioda poput one iz videa iz primjera Lampica. Spojite je na izvod P0 i izvod za uzemljenje (GND). Za povezivanje micro:bita i svjelteće diode možete upotrijebiti kablove s ‘krokodilkama’ ili slično.

Izradite najprije program za kontrolni micro:bit na koji je spojena svjetleća dioda.

1. korak

Kreirajte varijablu brojač i postavite je u on start blok. Radio grupi dodijelite broj 10.

2. korak

Iz kategorije Radio dodajte blok on radio received receivedNumber. U njega postavite provjeru vrijednosti primljene poruke. Ako je primljena poruka 1, povećajte brojač za 1. Ako je poruka -1, onda smanjite brojač.

3. korak

U forever petlji postavite provjeru vrijednosti brojača. Ako je ona veća od 3, svjetleća dioda se mora uključiti stoga postavite u then dio naredbu digital write pin P0 i u njezin argument upišite broj 1. U else dio dodajte tu istu naredbu, ali kao argumet upišite 0.

4. korak

Na kraju izradite program za micro:bitove koji će slati poruke. Postavite istu radio grupu i u u naredbama za tipkala unesite naredbe za slanje brojeva.

Preuzmite programe na micro:bitove i isprobajte mrežno uključivanje i isključivanje svjetleće diode.