micro:bit Memory

Preuzmite programe za igru Memory s micro:bitovima. Za igru vam je potrebno 9 micro:bitova od kojih je jedan glavni (master) micro:bit pomoću kojeg resetirate igru, a preostalih 8 micro:bitova sudjeluje u igri i prikazuje sličice.

Igra se sastoji od 4 para sličica koje se tijekom igre pokušavaju pronaći aktiviranjem po dva micro:bita na kojima se prikaže sličica pritiskom na tipkalo A. Micro:bitovi radio vezom provjeravaju čine li sličice par ili ne.

U nastavku preuzmite programe, prebacite ih na micro:bitove te proučite upute o načinu rada programa.

Program za master micro:bit preuzmite ovdje.

Program za micro:bit 1 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 2 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 3 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 4 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 5 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 6 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 7 preuzmite ovdje. 

Program za micro:bit 8 preuzmite ovdje. 

U igru Memory možete uključiti dodatne parove micro:bitova. Tada je za svaki novi par micro:bitova potrebno malo izmijeniti programe za master i ostale micro:bitove, kako je objašnjeno u uputama za proširenje programa za više micro:bitova .

Upute za korištenje programa

Prije početka svake nove igre

Prije svake nove igre potrebno je pomoću master micro:bita resetirati ostale micro:bitove i nasumično im raspodijeliti sličice. Tada su ostali micro:bitovi spremni za igru.

Pritiskom na tipkalo B na master micro:bitu resetiraju se vrijednosti na ostalim micro:bitovima.

Pritiskom na tipkalo A na master micro:bitu nasumično se dodijele sličice ostalim micro:bitovima.

Tijekom igre

U igri Memory se smiju aktivirati samo dva micro:bita istovremeno i tek kada su micro:bitovi radio vezom iskomunicirali čine li sličice na njima par ili ne, igrač može aktivirati druga dva micro:bita.

Ako sličice čine par, obje sličice će dva puta zatreperiti i ostati prikazane dok se ne pokrene nova igra. Ako su sličice različite ili igrač unutar 2 sekunde nije aktivirao drugi micro:bit, na ekranu će se dva puta prikazati znak X i onda će se ekran ugasiti.

Pritiskom na tipkalo A na micro:bitu koji sudjeluje u igri prikazuje se sličica na ekranu tog micro:bita te micro:bit radio vezom šalje broj (specifičan za njegovu sličicu) drugim micro:bitovima.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Upute za proširenje programa za više micro:bitova

Ako želite uključiti više micro:bitova u igru Memory, potrebno je malo izmijeniti program za master micro:bit i program za ostale micro:bitove. U nastavku je u 4 koraka opisano što je potrebno dodati i izmijeniti za svaka dva novo dodana micro:bitova.

1. korak – master micro:bit

U bloku on start u programu za master micro:bit potrebno je u listu, pritiskom na znak plus u naredbi set list to, dodati dva nova elementa za svaka dva novo dodana micro:bita. U novo dodana polja upišite idući par brojeva – u ovom slučaju je dva puta dodan broj 5.

2. korak – master micro:bit

U bloku on button A pressed u programu za master micro:bit potrebno je u for petlju dodati poruku koja će se slati za dodjelu nove sličice PLUS. Duplicirajte zadnju if then naredbu te u uvjetu promijenite broj 4 u broj 5, a u naredbi radio send dodajte poruku PLUS odabirom opcije Add a new msg. Za svaki novi par micro:bitova potrebno je kreirati novi naziv poruke.

3. korak – ostali micro:bitovi

U programu za ostale micro:bite potrebno je dodati novi blok naredbi koje će se izvršavati kada je primljena poruka PLUS. Duplicirajte blok on radio SRCE received, opcijom Add a new msg dodajte poruku PLUS. Sada ste kreirali blok on radio PLUS received. Potrebno je još izmijeniti sličicu u naredbi set B to i postaviti varijablu broj na 5. Za svaki novi par micro:bitova potrebno je kreirati novu sličicu.

4. korak – ostali micro:bitovi

Svaki micro:bit koji sudjeluje u igri ima jedinstvenu radio grupu. Na dva mjesta u programu za ostale micro:bitove (blokovi on start i on radio RESTART received) potrebno je naredbom radio set group, prije prebacivanja programa na micro:bit, postaviti radio grupu na jedinstven broj za taj micro:bit. Npr. ako ukupno imate 12 novih micro:bitova koji sudjeluju u igri (bez master micro:bita), svakom micro:bitu je potrebno postaviti radio grupu na jedinstven broj između 1 i 12.