Micro:bit: kockica

U ovom zadatku izradite elektroničku kockicu s micro:bitom te naučite kako generirati slučajne brojeve i prikazivati ih na zaslonu micro:bita.

Program izradite u MakeCode editoru koji se nalazi ovdje.

Upute za izradu programa

1. korak

Kako bi micro:bit kockica bila što sličnija pravoj, potrebno je napraviti da prikaže slučajan broj kada se micro:bit protrese. Iz kategorije Input odaberite on shake naredbu i odvucite je u dio za pisanje programa. Sve naredbe koje se nalaze unutar on shake naredbe pokrenut će se onda kada se micro:bit protrese.

2. korak

Za prikaz broja koristite naredbu show number iz Basic kategorije naredbi koju stavite unutar on shake bloka. Show number naredba prikazuje na LED ekranu micro:bita broj koji se upiše u bijelo polje naredbe gdje piše 0. Taj promjenjivi dio naredbe u koji upisujete zove se argument naredbe. Ovdje možete upisati neki broj ili pomoću druge naredbe izračunati neki broj i prikazati ga.

3. korak

Kako bi micro:bit kockica prikazivala slučajne brojeve koristi se naredba pick random iz Math kategorije naredbi. Pick random naredba omogućava da micro:bit generira jedan slučajan broj između dva broja koja upišete kao argumente naredbe. Naredbu pick random stavite kao argument naredbe show number.

4. korak

Kako na kockici postoje brojevi od 1 do 6, u prvo polje naredbe pick random upišite broj 1, a u drugo upišite broj 6.

5. korak

Klikom na SHAKE ikonicu na simulatoru ‘protresite’ virtualni micro:bit i prikazat će se slučajan broj.

Pretvorite svoj micro:bit u kockicu i isprobajte ga u nekoj društvenoj igri!