Joystick

Pomicanjem joysticka na displeju se ispisuju vrijednosti po X i Y osi u ovisnosti o položaju. Pomicanjem lijevo/desno, mijenja se vrijednosti X (od -100 do 100). Pomicanjem gore/dolje mijenja se vrijednost Y (od -100 do 100).

Pomicanjem joysticka na LED ekranu se prikazuje strelica u smjeru u kojem je joystick postavljen.

Pomicanjem joysticka zujalica reproducira zvuk. Zvuk je različit ovisno o tome kako je joystick usmjeren.

Pomicanjem joysticka po osi X (lijevo-desno) mjenjaju se boje svjetleće diode. Pomicanjem joystika po osi Y mijenja se intenzitet kojim svjetleća dioda svijetli.

Pomicanjem joysticka po osi X (lijevo-desno) mjenja se boja kojom svijetle svjetleće diode na traci. Pomicanjem joystika po osi Y (gore-dolje) mijenja se broj uključenih i isključenih dioda na traci.

Određen položaj na joysticku aktivira pojedinu svjetleću žicu.

Postavljanjem joysticka u krajnje položaje po X osi, polugica na servo motoru se zakreće za 90 stupnjeva u jednu ili u drugu stranu u odnosu na početni položaj.

Joystick upravlja radom DC motora određujući mu smjer okretanja. Tim se modulima može napraviti model automobila čijim će kretanjem upravljati joystick.
Ako se joystick poveže s vodenom pumpom, ona će povlačiti vodu kako se joystick pomiče.