Izmjenično paljenje i gašenje pojedine svjetleće diode

Zadatak

Izradite programski kôd prema kojem će se na robotu izmjenično paliti i gasiti svaka svjetleća dioda na način da kad je jedna upaljena da je druga ugašena. Svaka svjetleća dioda neka svijetli jednu i pol sekundu žutom bojom najjačim svjetlom. Cijela radnja neka započne čim uključite robota i neka se odvije pet puta, a nakon toga neka se svjetleće diode ugase.

Rješenje

Objašnjenje

Ispod naredbe when mBot(mcore) starts up (kojom započinje pisanje svakog kôda za mBot robot) postavljena je petlja repeat  5 tako da se naredbe koje su u njoj smještene izvrše 5 puta. Naredbom turn on left light with color red 255 green 255 blue 0 zadali smo da lijeva svjetleća dioda svijetli žuto, a naredbom turn on right light with color red 0 green 0 blue 0 da desna pri tome bude ugašena. Ispod toga je definirano vrijeme izvršavanja tih naredbi od jednu i pol sekundu (wait 1.5 seconds). Slijedi dio kôda po kojem je lijeva svjetleća dioda ugašena (turn on left light with color red 0 green 0 blue 0 ), a desna svijetli žuto (turn on right light with color red 255 green 255 blue 0 ) i to traje sekundu i pol (wait 1.5 seconds). Nakon što se pet puta izmjeni paljenje i gašenje svake svjetleće diode, obje se ugase naredbom turn on all light with color red 0 green 0 blue 0 koja je postavljena na kraju programa izvan repeat petlje.