Ispisivanje notifikacije na mobitelu – senzor vibracija

Zadatak

Spojite senzor vibracija na Arduino MKR1000 shield. Izradite program i aplikaciju takvu da se ispiše notifikacija na mobitelu koja glasi “Vrijednost senzora iznad 500” onda kada je očitana vrijednost vibracije iznad 500 koju očitavate putem senzora vibracija.

Prikaz spajanja

Senzor vibracija (Piezo disk vibration sensor) spojite na izvod A0.

Arduino kod
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleMKR1000.h>

#define BLYNK_PRINT Serial

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  // Inicijalizacija Blynk aplikacije
  Blynk.run();

  // Pohranjivanje vrijednosti senzora vibracija
  int vrijednost = analogRead(A0);

  // Slanje vrijednosti unutar varijable vrijednost na Blynk aplikaciju koristeci virtualni pin
  Blynk.virtualWrite(V0, vrijednost);
}

Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Value Display. Ovim widgetom će se ispisivati vrijednost koju očitava senzor vibracija. U postavkama widgeta Value Display odaberite za PIN virtualnu varijablu V0 te Reading rate postavite na PUSH. Zatim dodajte widget Notification u čijim postavkama promijenite prioritet na HIGH. Ovime ste omogućili da na mobitel preko aplikacije primate notifikacije.

Dodajte widget Eventor pomoću kojeg ćete postaviti uvjet kada se šalje notifikacija i kako glasi. U postavkama widgeta Eventor dodajte novi događaj odabirom opcije Add New Event.

Nakon što ste dodali novi događaj, odaberite V0 kao varijablu čija vrijednost se promatra, za uvjet odaberite is higher than i upišite broj 500 te za akciju odaberite opciju send notification.

Na kraju upišite poruku koja će se ispisati kao notifikacija: Vrijednost senzora iznad 500. Pritisnite na OK i sada ste uspješno postavili događaj kojim će se na ekranu mobitela prikazati notifikacija ”Vrijednost senzora iznad 500” kada je vrijednost varijable V0 veća od 500. U virtualnu varijablu V0 se pohranjuje vrijednost senzora vibracija na izvodu A0.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te protresajte senzor vibracije dok vrijednost ne prijeđe 500 i primijetite kako vam preko aplikacije dolazi notikifacija na mobitel.