Instalacija Blynk aplikacije i prvi IoT projekt

Što ćete naučiti:

– Gdje preuzeti Blynk aplikaciju
– Izraditi prvi jednostavni IoT projekt

Prije nego krenete na prvi projekt potrebno je preuzeti i instalirati Blynk aplikaciju na vaš pametni telefon ili tablet. Aplikaciju možete preuzeti unutar Google trgovine (Play Store) ukoliko radite na Android operativnom sustavu odnosno preko Trgovine aplikacija (App store) ako radite na iOS operativnom sustavu. Aplikaciju možete preuzeti pretragom po ključnoj riječi Blynk.

Direktni linkovi za preuzimanje su:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/blynk-control-arduino-raspberry/id808760481?ls=1&mt=8

Registracija na aplikaciju

Nakon preuzimanja otvorite aplikaciju i napravite registraciju klikom na Create New Account. Registracija je potrebna kako bi se vaši projekti spremali direktno na Blynk serveru.

Za registraciju upišite svoj e-mail i odaberite lozinku.

Nakon registracije kreirajte novi projekt odabirom New Project opcije.

Upišite osnovne podatke o projektu – odaberite ime projekta, odaberite hardver koji koristite (Arduino MKR1000), vrstu veze (WiFi) te boju sučelja (Light).

Nakon kreiranja projekta prikazuje se obavijest da je stvoren autentifikacijski token te da je isti poslan na e-mail. Ovaj token je jedinstven za svaki projekt i služi za povezivanje hardvera s Blynk aplikacijom. Iskoristiti ćete ga kasnije u programskom kodu za Arduino.

Na ekranu se prikazuje prazna aplikacija u kojoj možete početi stvarati aplikaciju za upravljanje prvim IoT projektom.

Zadatak

Izradite svoj prvi IoT projekt – na Arduino spojite jednu svjetleću diodu na izvod broj 6 te izradite mobilnu aplikaciju kojom možete upravljati svjetlećom diodom. U mobilnoj aplikaciji iskoristite gumb tako da svjetleća dioda bude uključena kada je gumb pritisnut, a isključena kada je gumb otpušten.

Prikaz spajanja

Arduino kod

Kako bi Arduino i Blynk aplikacija mogle komunicirati postoji standardni programski kod kojeg možete iskoristiti, a možete ga pronaći ovdje. Kod možete kopirati i sa sljedeće upute:

/*************************************************************
  Download latest Blynk library here:
    https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest

  Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
  Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
  You can easily build graphic interfaces for all your
  projects by simply dragging and dropping widgets.

    Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
    Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
    Blynk community:            http://community.blynk.cc
    Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                http://twitter.com/blynk_app

  Blynk library is licensed under MIT license
  This example code is in public domain.

 *************************************************************

  You’ll need:
   - Blynk App (download from AppStore or Google Play)
   - Arduino MKR1000 board
   - Decide how to connect to Blynk
     (USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ...)

  There is a bunch of great example sketches included to show you how to get
  started. Think of them as LEGO bricks  and combine them as you wish.
  For example, take the Ethernet Shield sketch and combine it with the
  Servo example, or choose a USB sketch and add a code from SendData
  example.
 *************************************************************/

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT SerialUSB


#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "YourAuthToken";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  // Debug console
  SerialUSB.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
  // You can inject your own code or combine it with other sketches.
  // Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
  // to avoid delay() function!
}

U gornjem kodu potrebno je upisati token za autentifikaciju koji ste dobili e-mailom pri stvaranju Blynk projekta umjesto YourAuthToken dijela u programskoj liniji:

char auth[] = “YourAuthToken”;

Također, potrebno je upisati naziv i lozinku Wifi mreže na koju ste spojeni umjesto YourNetworkName i YourPassword dijela u programskim linijama:

char ssid[] = YourNetworkName”;

char pass[] = YourPassword”;

Izrada aplikacije

U aplikaciji odaberite dodavanje novog widgeta , te iz izbornika odaberite Button. Ova komponenta omogućava upravljanje nekim digitalnim izvodom, odnosno njegovo uključivanje i isključivanje bez pisanja dodatnog programskog koda za Arduino.

Gumb se prikazuje na aplikaciji, a klikom na njega možete podesiti njegove postavke.

Kliknite na gumb i pogledajte postavke koje je moguće podesiti – naziv, izvod na koji će utjecati, te način rada kao tipkalo ili kao sklopka.

Kako je svjetleća dioda spojena na izvod 6, pritiskom na opciju PIN odaberite da ovaj izvod upravlja digitalnim izvodom s oznakom D6.

Također, dodijelite gumbu naziv Tipkalo i postavite da je način rada (Mode) tipkalo (Push).

Ovime ste završili izradu aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play (trokut) u gornjem desnom uglu.