Disco kugla

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta disco kuglu. Potrebno je da se viša boja može mijenjati te da je moguće prilagoditi brzinu kojom se okreće izrađena disco kugla.

Za taj model upotrijebite senzor za boju, RGB svjetleću diodu, potenciometar i DC motor. Sve module spojite u jedan spoj. Potenciometar mora regulirati brzinu okretanja DC motora, a senzor za boju mora utjecati na boju kojom će svijetliti dioda. Na osovinu DC motora postavite šareni kartonski valjak koji će se okretati iznad svjetleće diode.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Potenciometar 1
Senzor za boju 1
DC motor 1
RGB svjetleća dioda 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak