Digitalni uređaji

Raspoznavanje digitalnih uređaja uz pomoć micro:bita.

Učenici samostalno ili u paru koriste micro:bit, bez programiranja.

MakeCode editoru možete pristupiti preko poveznice https://makecode.microbit.org/.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

A. 1. 1. prepoznaje digitalnu tehnologiju i komunicira s poznatim osobama uz pomoć učitelja u sigurnome digitalnom okruženju

Iskoristite micro:bitove kao aktivnost za učenje raspoznavanja digitalnih uređaja. Učiteljev micro:bit na zaslonu računala ispisuje uređaje koji jesu ili nisu digitalni. Učenici na svojim micro:bitovima pritiskom na tipkalo A ili B određuju je li zadani uređaj digitalan ili ne. Nakon što su svi odabrali odgovor, usmeno prokomentirajte što je točno. Učitelj na svom micro:bitu, pritiskom na oba tipkala A i B istovremeno, može pratiti koliko je učenika dalo odgovor i koliko je točnih.

Možete učenicima kreirati i podijeliti tablicu u koju će usput raspodijeliti zadane uređaje ovisno o tome jesu li digitalni ili ne.

Za svakog učenika pripremite 1 micro:bit i kučište za baterije. Učenici mogu raditi i u parovima gdje svaki par koristi jedan micro:bit.

Učitelj ima 1 micro:bit koji je kablom povezan na računalo.

Program za micro:bit učitelj preuzmite ovdje.

Program za micro:bit učenik preuzmite ovdje.

Napomena: Ovisno o popisu digitalnih i ostalih uređaja koji se koriste u programu, potrebno je izmijeniti programe za micro:bit učenik i micro:bit učitelj. Prije preuzimanja programa na micro:bitove, proučite u nastavku Upute za korištenje.

Upute za korištenje

Upute za korištenje možete preuzeti u PDF dokumentu   ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Micro:bit učitelj

Učitelj preko svog micro:bita, pritiskom na tipkalo A ili tipkalo B, nasumično odabire vrstu uređaja koji će se ispisati u MakeCode editoru.

Pritiskom na tipkalo A, ispisat će se nasumično odabran uređaj koji je digitalan.

Pritiskom na tipkalo B, ispisat će se nasumično odabran uređaj koji nije digitalan.

Za trenutno prikazani uređaj, micro:bit učitelj prima poruke od micro:bitova učenika te bilježi točnost rješenja.

Pritiskom na tipkala A i B istovremeno, na zaslonu micro:bita ispisuje se broj točnih odgovora i ukupan broj primlejnih odgovora, za trenutno prikazani uređaj.

Micro:bit učenik

Na micro:bitu odabranog učenika prikazat će se sličica upitnik koja označava da učenik mora pritisnuti A ili B tipkalo na svom micro:bitu kako bi odredio je li prikazani uređaj digitalan ili ne.

Učenik pritiskom na tipakalo A bira da je prikazani uređaj digitalan, a pritiskom na tipkalo B da prikazani uređaj nije digitalan.

Ako je točno odgovorio, na zaslonu micro:bita prikazat će se kvačica, inače iks.

Pritiskom na tipkala A i B istovremeno, na zaslonu micro:bita se prikazuje ukupan broj točnih odgovora učenika i ukupan broj uređaja na koji je bio prikazan.