Brojač

Modul brojač je izlazni modul koji ima dva glavna načina rada (count i read) za prikaz vrijednosti. U count načinu rada brojač mijenja vrijednost za jedan svaki put kad primi signal od ulaznog modula. Vrijednost može rasti ili padati ovisno o tome kako je postavljen count način rada (na up ili na down). U read načinu rada ovaj modul može prikazati vrijednost signala koji je primio od ulaznog modula u obliku broja (value) ili u obliku volti (volts).

Modul se sastoji i od LED displeja koji može prikazati dvije znamenke i točku. Brojač se može resetirati primanjem visokog signala na resetni bitSnap.

Zadatak

Spojite modul brojač najprije na modul za napajanje te isprobajte sve načine njegova rada uz pomoć drugih modula.

 

Potrebni moduli

  • modul za napajanje
  • USB kabel koji je priključen u struju
  • tipkalo
  • brojač

Count up-down

Objašnjenje

Na prvoj slici sklopka na brojaču je postavljena na up i tipkalo je pritisnuto osam puta. Nakon toga je sklopka postavljena na down i tipkalo je pritisnuto najprije jednom, a zatim još tri puta.

Read value

Objašnjenje

S obzirom na to da će brojač primiti signal tek gad pritisnemo tipkalo, na početku je prikazana vrijednost nula jer nema signala. Nakon pritiska tipkala, propušta se signal i brojač prikazuje maksimalnu vrijednost.

Read – volts

Objašnjenje

U ovom načinu rada na LED displeju se prikazuje i točka jer je postavljeno da brojač „pročita“ koliko struje dobiva. Pritiskom na tipkalo propuštena struja prikazana je na brojaču u obliku vrijednosti 5.0 volti.

 

Pitanje za razmišljanje: Što možete brojiti pomoću brojača?

 

Ideja za novi zadatak: Promijenite ulazni senzor tipkala sa senzorom za mjerenje jačine zvuka i provjerite koje vrijednosti će očitati brojač s obzirom na zvukove kojima je izložen senzor te na njegovu osjetljivost.