Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom – jačina bacanja

Izradite program na micro:bitu pomoću kojeg učenici mogu odrediti svoju jačinu bacanja odnosno upotrebljavaju li dovoljnu silu prilikom bacanja medicinke.

Korištenje s učenicima
Predmet Tjelesna i zdravstvena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. i  2.
Nastavna cjelina Bacanja
Tema Bacanje male medicinke do 2 kg bočnom tehnikom
Ključne riječi bacanja
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Program možete koristiti u nastavi TZK kad učenici izvode bacanja male medicinke od 2 kg bočnom tehnikom. Učenici trebaju učvrstiti micro:bit na ruku kojom bacaju nekakvom trakom ili slično. Ako upotrijebe dovoljnu silu kojom bacaju medicinku, na zaslonu će se pokazati kvačica, a ako ta sila ne bude dovoljna (manja od one postavljene u programu), pojavit će se tužno lice.

Program je primjenjiv:

  • Za korištenje u raznim aktivnostima kretanja pa ga učenici, osim kod bacanja medicinke, mogu koristiti i kod šutiranja na gol, za skok šut, odbojku i dr.
  • Na redovnoj nastavi kod izvođenja raznih bacanja i slično.
  • Kod kuće kod izvođenja aktivnosti u kojima bi mogli ispitati ubrzanje, tj. jačinu izvođenja pokreta.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program radi tako da kad protresete micro:bit, na zaslonu se prikaže kvačica ako je ubrzanje bilo veće od zadanog, ili tužno lice ako je ubrzanje bilo manje od zadanog.