7. korak

Za kraj je potrebno dodati naredbe kojima će micro:bit prema zadanoj vrijednosti varijable Timer odbrojavati vrijeme i prikazati da je ono isteklo. U forever petlji zato dodajte if then blok kojim ćete provjeriti vrijednost varijable Odbrojavanje. Ako je vrijednost te varijable jednaka 1, znači da je vrijeme mjerača pravilno postavljeno i može krenuti s odbrojavanjem. Prolazak zadanog vremena možete kontrolirati tako što ćete zbroj vrijednosti varijable Start i varijable Timer usporediti s naredbom za mjerenje vremena.

Poznato vam je da naredba running time (ms) neprestano mjeri vrijeme od trenutka kad je micro:bit pokrenut. U trenutku kad ste pritisnuli tipke A i B u varijablu Start je pohranjeno vrijeme koje je do tada proteklo. Kao primjer zamislite da je to bilo 5000 ms. Ako ste preko varijable Timer namjestili još 5000 ms kao vrijeme koje mjerač odbrojava, to je ukupno 10000 ms (10 sekundi.) Ovom provjerom stoga pratite kad će se dogoditi da proteklo vrijeme, koje se neprestano mjeri, bude veće od tih 10 sekundi. Kad se to dogodi, na zaslonu neka se prikaže kvačica kao znak da je vrijeme prošlo. Dodajte zato novi if then else blok u kojem će se provjeravati je li proteklo zadano vrijeme mjerača kako je prethodno opisano. U then dio dodajte show icon naredbu i u njoj postavite kvačicu, a nakon toga dodajte naredbe kojima ćete svim varijablama u programu postaviti vrijednost nula kako bi mjerač bio spreman za novo korištenje kad mu istekne vrijeme.

U else dio postavite sličicu pješčanog sata koji će se prikazivati dok mjerač vremena odbrojava zadano vrijeme.