Crtanje cvijeta pomoću ProBota

Koristeći peterokut i trokute nacrtajte cvijet!

Nacrtajte cvijet!

objašnjenje