Primjeri programa za Robotic Arm Tank

Primjeri programa za Robotic Arm Tank

Ultimate 2.0 10-in-1 Robot Kit Robotic Arm Tank Izdvojeni kôdovi za kretanje, ruku i hvataljku Kretanje po kružnici Premještanje predmeta Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta Primjeri programa za Robotic Arm Tank Ovdje možete pronaći izdvojene dijelove kôda za...
Kretanje po kružnici

Kretanje po kružnici

Ultimate 2.0 10-in-1 Robot Kit Robotic Arm Tank Izdvojeni kôdovi za kretanje, ruku i hvataljku Kretanje po kružnici Premještanje predmeta Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta Kretanje Robotic Arm Tanka po kružnici Izradite program kojim će se Robotic Arm Tank...
Primjer rada Robotic Arm Tanka – premještanje predmeta

Primjer rada Robotic Arm Tanka – premještanje predmeta

Ultimate 2.0 10-in-1 Robot Kit Robotic Arm Tank Izdvojeni kôdovi za kretanje, ruku i hvataljku Kretanje po kružnici Premještanje predmeta Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta Primjer rada Robotic Arm Tanka – premještanje predmeta Izradite program kojim će...
Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta

Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta

Ultimate 2.0 10-in-1 Robot Kit Robotic Arm Tank Izdvojeni kôdovi za kretanje, ruku i hvataljku Kretanje po kružnici Premještanje predmeta Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta Ultrazvučni senzor i premještanje predmeta Isprogramirajte svog Robotic Arm Tanka da se...