Zvučna rasvjeta

FFVAL, Luka

Model pametne rasvjeta kojom se može upravljati zvukom iz naslonjača svoga boravka.
Princip rada je da kontroler Arduino MKR1000 nakon dobivenog signala od senzora zvuka uključuje ili isključuje RGB LED, koja nam predstavlja rasvjetno tijelo. Intenzitet svijetla RGB LED je reguliran vrijednostima koje kontroler očitava sa senzora svijetla.

Izrada projekta

Testiranje.

Testiranje

Shema projekta

Na eksperimentalnu pločicu stavili smo Arduino pločicu MKR1000, senzor sa fotootpornikom, senzor zvuka i RGB LED. Senzor svijetla s fotootpornikom je spojen na analogni ulaz A1. Senzor zvuka je spojen na digitalni PIN 0, koji je programiran kao ulazni. RGB LED je spojena na PVM digitalne pinove 2, 3 i 4.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*


int FotoA = A1;               // definicija pina za foto-senzor
int FotoValueA;               // definicija varijable za foto-otpornik
int SoundPinD = 0;             // definicija pina za senzor zvuka
bool SoundValueD = LOW;           // definicija varijable za foto-otpornik
bool light = LOW;              // definicija varijable za stanje rasvjete
int LED_R = 2;               // definicija pina LED_R
int LED_G = 3;               // definicija pina LED_G
int LED_B = 4;               // definicija pina LED_B
int LED_PWR;                // definiraj varijablu intenzitet svjetla

// **************************************************************************************************

void setup() {
 pinMode(LED_R, OUTPUT);          // postavi pin LED_R kao izlazni
 pinMode(LED_G, OUTPUT);          // postavi pin LED_G kao izlazni
 pinMode(LED_B, OUTPUT);          // postavi pin LED_B kao izlazni
 pinMode(SoundPinD, INPUT);        // postavi pin SoundPinD kao ulazni
 digitalWrite(LED_R, LOW);         // isključi LED - početno stanje
 digitalWrite(LED_G, LOW);         // isključi LED - početno stanje
 digitalWrite(LED_B, LOW);         // isključi LED - početno stanje
 Serial.begin(9600);            // inicijalizaija serijske veze
}
// **************************************************************************************************

void loop() { 
 FotoValueA = analogRead(FotoA);        // očitanje stanje analognog ulaza
 LED_PWR = map(FotoValueA, 200, 700, 0, 255); // skaliranje očitane vrijednosti na 0-255
 if (LED_PWR < 0){LED_PWR = 0;} if (LED_PWR > 255){LED_PWR = 255;}
 SoundValueD = digitalRead (SoundPinD);  // očitanje stanje digitalnog ulaza
 delay (100);               // kašnjenje zbog izbjegavanja dvostruke registracije zvuka 
 
 Serial.print("Svjetlo ");         // slanje teksta preko serijskog porta
 Serial.print(FotoValueA);         // slanje vrijednosti varijable preko serijskog porta
 Serial.print("\t");            // slanje znaka tablulator preko serijskog porta
 Serial.print("LED: ");          // slanje teksta preko serijskog porta
 Serial.print(LED_PWR);          // slanje vrijednosti varijable preko serijskog porta
 Serial.print("\t");            // slanje znaka tablulator preko serijskog porta
 Serial.print ("light: ");         // slanje teksta preko serijskog porta
 Serial.println (light);

 if (FotoValueA < 400) {          // Dio programa za veći intenzitet svjetla (FotoValueA je manja)
  if (SoundValueD == HIGH){
   light = !light;
  }
  if (light == HIGH){           // Uključenje rasvjete intenzitetom koji ovisi o očitanoj vrijednosti
   analogWrite(LED_R, LED_PWR);
   analogWrite(LED_G, LED_PWR);
   analogWrite(LED_B, LED_PWR);
  }
  else {                 // Isključenje rasvjete
   analogWrite(LED_R, 0);
   analogWrite(LED_G, 0);
   analogWrite(LED_B, 0);
  }
 }
 else {                  // Dio programa za manji intenzitet svjetla (FotoValueA je veća)
  if (SoundValueD == HIGH){light = !light;}
  if (light == HIGH){           // Uključenje rasvjete maksimalnim intenzitetom
   analogWrite(LED_R, 255);
   analogWrite(LED_G, 255);
   analogWrite(LED_B, 255);
  }
  else {                 // Isključenje rasvjete
   analogWrite(LED_R, 0);
   analogWrite(LED_G, 0);
   analogWrite(LED_B, 0);
  }
 }
}


Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Rea Iveković i Jakov Hržina uz mentorstvo Damira Hržina iz FFVAL, Luka.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Pametna rasvjeta.

Drugi projekti

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Pametna rasvjeta – Zastora pomoću mobitela

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Sustav pametne rasvjete baziran na prisutnosti korisnika

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Vanjska pametna rasvjeta – sensor

Zvučna rasvjeta

Zvučna rasvjeta

Pametna rasvjeta za stan

Pametna rasvjeta za stan

Ambijetalno svjetlo

Ambijetalno svjetlo

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Solarna energija

Solarna energija

Svjetlo u tami

Svjetlo u tami

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Pametna rasvjeta (detektor zvuka)

Policijska sirena i oznaka Starta

Policijska sirena i oznaka Starta

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Daljinsko upravljanje rasvjetom

Pali – gasi

Pali – gasi

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Pametna rasvjeta – Music reacting circuit

Anti-theft

Anti-theft

Connect IT Pametni hodnik

Connect IT Pametni hodnik

Protuprovalni sustav

Protuprovalni sustav

Pametni stan

Pametni stan

Pametni tanjurić za šalicu

Pametni tanjurić za šalicu

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća s Arduinom

Pametna kuća

Pametna kuća

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Protuprovalno svjetlo u ormaru

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametne osvijetljene stube

Pametne osvijetljene stube

Svijetliš u noći

Svijetliš u noći

Careduino

Careduino

Rainclock

Rainclock

Pljeskalica

Pljeskalica

Zebra

Zebra

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta informatika

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Signalizacija

Signalizacija

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Svjetlo za ugođaj

Svjetlo za ugođaj

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Snimanje filma s mobitelom uz pomoć pametne rasvjete

Pametna ulična rasvjeta

Pametna ulična rasvjeta

Neka bude svjetlo

Neka bude svjetlo

Emotion light

Emotion light

Gasi letriku!

Gasi letriku!

Svjetlosni komunikator

Svjetlosni komunikator

iHouse

iHouse

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta s Arduinom

Pametna rasvjeta kuće

Pametna rasvjeta kuće

Model kuće s pametnom rasvjetom

Model kuće s pametnom rasvjetom

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta – Zaštita kuće od provalnika

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta na pljeskalački pogon

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Uređaj za mjerenje količine svjetlosti, vlage i temperature

Pametna budilica

Pametna budilica

Ambijentalna rasvjeta

Ambijentalna rasvjeta

Pametna garaža

Pametna garaža

Laserski brojač ljudi

Laserski brojač ljudi

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna vanjska rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Blynk pametna rasvjeta sa ESP8266

Rasvjeta u igraonici

Rasvjeta u igraonici

Svjetionik

Svjetionik

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

IoT pametna rasvjeta ovisno o vremenu dana

Arduino smart light switch

Arduino smart light switch

Slabo pokretne osobe

Slabo pokretne osobe

RGB mixer

RGB mixer

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Zujalica i svjetlo na senzor

Zujalica i svjetlo na senzor

Žuta i zelena soba

Žuta i zelena soba

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Ako upališ, ugasi!

Ako upališ, ugasi!

Upozorenje na upaljena svjetla

Upozorenje na upaljena svjetla

GPS rasvjeta

GPS rasvjeta

RGB svjetlo

RGB svjetlo

Pametan parking

Pametan parking

Priprema, pozor, sad

Priprema, pozor, sad

Disco light

Disco light

Aurora Borealis

Aurora Borealis

Pametni hladnjak

Pametni hladnjak

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta

Pametna rasvjeta u kući

Pametna rasvjeta u kući

Noćna rasvjeta

Noćna rasvjeta

Noćni prozor

Noćni prozor

Otvori me, zatvori me

Otvori me, zatvori me

House and garden lights

House and garden lights

IOT_Rasvjeta_4

IOT_Rasvjeta_4

Smart rasvjeta

Smart rasvjeta

IOT-Stubišni automat

IOT-Stubišni automat

Lego Arduino pametna rasvjeta

Lego Arduino pametna rasvjeta

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_2

IOT_Rasvjeta_1

IOT_Rasvjeta_1

Svjetlo za bicikl

Svjetlo za bicikl