Zvučna obavijest

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

Ideja je nastala s ciljem zaštite domaćih životinja od divljih životinja a namijenjen je stanovnicima koji žive na rubnim područjima šume. Senzor pokreta registrira ulazak divljih životinja ograđeni pretprostor te zvukom obavještava domaćina ili čuvara o neželjenom gostu.

Izrada projekta

Sastavni dijelovi sklopa su: PIR senzor i zvučnik. PIR (Passive Infrared) senzor omogućava detektiranje pokreta živih bića koji sadrže određenu malu količinu radijacije .Ima tri izvoda .Ulaz je spojen na pin 6 mikroupravljača. Zvučnik je spojen na pin 7 te određenom aktivnošću senzora, odašilje signal na zvučnik i proizvodi zvuk frekvencije koja može biti programski definirana.

Shema projekta

-Ulaz je spojen na pin 6 mikroupravljača. Zvučnik je spojen na pin 7 te određenom aktivnošću senzora, odašilje signal na zvučnik i proizvodi zvuk frekvencije koja može biti programski definirana.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*


void setup() {
 
pinMode(7, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}

void loop() {

if(digitalRead(7) == HIGH){
  tone(9, 400);
 delay(300);
 noTone(9);
 delay(300);
  tone(9, 400);
 delay(300);
}
else {
 noTone(9);
}
}

Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Filip Cindrić i Mateo Vučić uz mentorstvo Maše Vučić iz Obrtničke i tehničke škole Ogulin.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti