Matematika i micro:bit - 6. razred

Uputa za učitelje

Zbrajanje i oduzimanje razlomaka

Naučite kako pomoću micro:bita možemo zbrajati i oduzimati razlomke. Prpgram radi tako da se pritiskom na desni gumb odabire broj (dva razlomka a/ b i c / d) ili matematička operacija (+-*), a istovremenim pritiskom na tipke A+B potvrđuje se zadani odabir za brojeve i matematičke operacije. Pritiskom na lijevi gumb prikazuje se rezultat napisan u obliku razlomka. Pritiskom na P0 i GND prikazuje se decimalan broj rezultata.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  2.
Nastavna cjelina Razlomci
 Tema Zbrajanje i oduzimanje razlomaka
Ključne riječi Razlomak, razlomačka crta, brojnik, nazivnik, zbrajanje, množenje i oduzimanje razlomaka, decimalni broj, zaokruživanje decimalnog broja, skračivanje razlomka
Ideja i izrada materijala Vedran Menđušić

Program mogu koristiti svi učenici koji počinju s razlomcima ili već duže rade s njima. Činjenica je da je matematika velikom broju učenika jedan od najtežih predmeta, a razlomci im predstavljaju problem. Učenici su različito motivirani za učenje, naravno to uvelike ovisi o različitim vanjskim i unutarnjim faktorima. Nekim učenicima dovoljna motivacija je samo učenje i potreba za spoznajom ili ocjena, dok postoje i oni kod kojih je motivacija nedovoljno razvijena. Primjenom naprednih tehnologija poput micro:bita u nastavi matematike učenici mogu na jednostavan i zabavan način samostalno vježbati razlomke.

Učenici mogu uzeti za primjer zadatak iz udžbenika, prvo ga samostalno probati riješiti u bilježnicu, a zatim naknadno upisati u micro:bit i dobiti rješenje. Program može biti poticaj za vježbanje u sklopu redovnog nastavnog procesa ili na dodatnoj dopunskoj nastavi.

 

Program se sastoji od nekoliko potprograma pa izbacivanjem jednog dijela programa (funkcije) lako se prepravlja da izvodi nešto drugo, na primjer ako izbacimo funkciju “prvi razlomak” i pomaknemo funkciju na “skraćivanje” program će skraćivati jedan razlomak.
Ili ako npr ubacimo random blok za brojeve a, b, c i d možemo dobiti slučajne brojeve određenih vrijednosti i potvrdom na tipke A+B njihovo rješenje.

Izmjenu programa mogu raditi učenici ili, ako su zadatci zahtjevniji, nastavnici.

 

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Na početku programa ubacit ćemo elemente za izvršavanje određenih naredbi. Tipka B poslužit će nam za odabir brojeva i računskih operacija između brojeva. Tipka A prikazat će nam rezultat razlomka. Tipke A+B bit će potvrda odabrane vrijednosti ili operacije. P1 pretvorit će nam rješenje programa u decimalan broj. Programu ćemo zadati osnovne ulaze – tipke A, B, P0 i A+B.

Ako pritisnemo tipku A+B povećat ćemo vrijednost varijable „i“ za 1 i time potvrditi određenu varijablu od razlomaka.

Program je radi dužine i preglednosti podijeljen je u funkcije.

U bloku naredbi Advanced odaberemo „funkcije“ koje će se izvršavati tijekom programa pa napravimo funkcije: Rezultat, PrviRazlomak, DrugiRazlomak, PrikaziUpis, operacije, skraćivanje.

Pritiskom na desnu tipku vrijednost od a i b se povećava, prilikom povećavanja brojeva ispisuje se i slovo koje označava brojnik i nazivnik (a, b) i odabrani broj.

Slično kao i u prvom razlomku, u drugom se povećava vrijednost brojeva c i d i pri tome se ispisuju njihova imena. Kada varijabla „i“ poprimi vrijednost 5 – prelazimo na funkciju „operacije“.

Da bi se razlomci različitih nazivnika zbrojili ili oduzeli, moraju se svesti na zajednički nazivnik. S toga unakrsno množimo brojnike i nazivnike i zatim ih oduzimamo ili zbrajamo, u kasnijem dijelu programa napravit ćemo uvjet da provjerimo je li moguće smanjiti vrijednosti tih razlomaka, odnosno skratiti ih. Za operaciju množenje množimo brojnik s brojnikom i nazivnik s nazivnikom.

U funkciji skraćivanje napravili smo tri matematička uvjeta, ako su i brojnik i nazivnik djeljivi s vrijednosti 2, 3 ili 5, tada ćemo ih podijeli.

Nakon te provjere prelazimo na ispis rezultat na zaslonu micro:bita tj. na funkciju rezultat.

Prije ispisivanja rezultata program mora napraviti kratku provjeru brojnika i nazivnika, ako brojevi imaju vrijednosti 0 na micro:bitu će se ispisati znak E (error) četiri puta. U slučaju da nije prikazat će se znakovni niz s unosom brojeva.

Zadnja provjera na kraju je: ako su brojevi međusobno djeljivi, tada se mogu prikazati kao cijeli broj.

Dodatak – razlomak možemo prikazati kao decimalan broj ako podijelimo brojnik i nazivnik.
Pri dijeljenju moramo voditi računa da se radi o cijelim brojevima, stoga proširujemo rezultata za deset. Decimalne vrijednosti mogu se ispisivati i nekoliko puta ako uvrstimo naredbu WHILE.

Link za preuzimanje

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.