Robotika

mBot

Senzor za boju - uvod

Senzor za boju - prepoznavanje različitih nijansi boja

Senzor za boju - zaustavljanje na crvenoj

Senzor za temperaturu i vlažnost - uvod

Senzor za temperaturu i vlažnost - praćenje promjene temperature

Komunikacija između robota – uspori i vrati se unatrag

Usporavanje i zaustavljanje kod prepreke

Korištenje blokova

Upravljanje tipkovnicom preko bluetootha

Sviranje ovisno o svjetlu

Kretanje ovisno o svjetlu

Prati svjetlo

Ispisivanje poruke na LED zaslonu

Provjera vrijednosti svjetlosnog senzora

Show face number – vrijednost svjetlosnog senzora

Show drawing

Show face number – udaljenost od prepreke

Show face character – praćenje crte

Show face character

Show face number – vrijednost senzora za praćenje linije

Show face number

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi iznutra

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s desne strane

Praćenje bijele linije na crnoj podlozi s lijeve strane

Praćenje crne linije s desne strane

Praćenje crne linije s lijeve strane

Praćenje crte dok ne dođe do prepreke

Kretanje po kružnici

Obilazak mBota oko stolice

Obilazak oko stolice uz pomoć ultrazvučnog senzora

Kretanje mBota u osmici

Tipkalo i zvuk

Tipkalo i svjetlo

Kretanje mBota u pravokutni trokut

Kretanje mBota u jednakostranični trokut

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode

Izmjenično paljenje i gašenje pojedine LED diode do pritiska tipkala

Pjesmica “I love you”

„Ne diraj mog mBota“

„Spusti me!“

Oprez, visoko!

Svjetlosni senzor

mBot tulumari dok se ne upali svijetlo

„Svjetlo se svjetlom vraća“

Neprestano izbjegavanje prepreke

mBot – zaustavljanje na crvenoj

Zadatak

Izradite program kojim će se mBot kretati dok ne naiđe na crvenu boju. Kad senzor za boju prepozna da je mBot naišao na crvenu, neka se mBot zaustavi.

Rješenje

Objašnjenje

mBot kreće pritiskom na gumb (wait until on board button pressed). Nakon toga u forever petlji definirano je da se robot kreće ravno brzinom 100 (run forward at speed 100), sve dok ne naiđe na crvenu podlogu (repeat until color sensor Port4 detected red). Kad se taj uvjet ostvari, mBot se zaustavlja (run forward at speed 0).

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”