Zaporni sat (štoperica) i brzina zvuka

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"

Isprogramirati micro:bit da radi kao zaporni sat (štoperica). Zatim iskoristiti 2 micro:bita za mjerenje kašnjenja zvuka zvona sa lokalne crkve.

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ).

Priprema opreme

Program zaporni_sat snimimo u dva micro:bita koji su spojeni na baterije. Istovremeno stisnemo tipke A na obadva micro:bita. Na taj način smo uskladili dvije štoperice.

Micro:bite je potrebno razdvojiti tako da je jedan micro:bit bliže izvoru zvuka, a drugi dalje. Mi smo se odlučili da izvor zvuka bude obližnja crkva. Prvi micro:bit se nalazi na 100 m od crkve, a drugi na otprilike 800 metara od crkve. Dogovor je bio da se na treći udarac zvona pritisne tipka B.

Prvi micro:bit je pokazao vrijeme 584291 milisekundi, a na drugom micro:bitu je došlo do “greške” i prikazao je 344857ms. Očekivano vrijeme je trebalo biti više od 586000 milisekundi tako da razlika bude oko 2000 milisekundi. Pošto nismo uspjeli ispravno izmjeriti razliku u vremenu, daljnje korake nismo napravili.

Planirano, ali nije napravljeno: Pomoću GoogleEartha precizno izračunati udaljenosti oba micro:bita od crkve. Razliku tih udaljenosti podijeliti sa vremenskom razlikom i rezultat bi trebao biti brzina zvuka.

Programiranje

Pritiskom na tipku A u varijablu “pocetak” sprema se trenutna vrijednost internog sata u milisekundama. Pritiskom na tipku B u varijablu “kraj” sprema se druga vrijednost.

Razlika između te dvije varijable je vrijeme između pritiska na A i pritiska na B tipku.

Unutar forever petlje potrebno staviti jednu “if” naredbu koja provjerava da li je varijabla “kraj” veća od varijable “pocetak”. Ako je veća onda znamo da je tipka B pritisnuta nakon tipke A i ispišemo razliku u vremenima “kraj”-“pocetak”.

Rezultat je u milisekundama i ako želimo rezultat u sekundama, tu razliku dijelimo sa 1000. Zbog preciznosti, mi smo ostavili milisekunde i zbog toga se razlika dijeli sa 1. Nakon ispisa je stavljena pauza od 1 sekunde da se lakše pročita rezultat.

 

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Do neuspjeha mjerenja je moglo doći zbog više razloga. Da bismo došli do željenog rezultata, trebalo je ponoviti mjerenje sa nekim drugim izvorom zvuka: npr. sirena automobila ili udaranjem dva komada drveta. Taj dio se mogao mjeriti i sa jednim micro:bitom koji bi bio na određenoj udaljenosti. Tipka A se pritisne kad vozač mahne rukom, a tipka B kad učenik sa micro:bitom čuje sirenu. Za točniji rezultat udaljenost mora biti što veća, i mjerenje treba ponoviti više puta.

Autori

Projekt je izradio Daniel Škrtić uz mentorstvo Maria Škrtića iz Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”.

Projekt je prijavljen na temu: Mjerenje veličina u prirodi (dobna skupina: 1.- 5. razred OŠ).

Drugi projekti