Wattomjer

OŠ Retkovec

Ovim projektom želimo pokazati pomoću micro bitova potrošnju snage kojom djeluje bilo koje električno trošilo u učionici u našem slučaju: računalo, rasvjetna tijela, projektor i klima.

Snaga trošla iskazuje koliko se električne energije pretvori u druge oblike energije u jednoj sekundi, a mi smo koristili minute.

Utrošena energija ovisi o naponu, struji i vremenu.

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ)

Video snimka

Priprema opreme

Glavni micro bit (1) prikuplja izmjerene podatke o potrošnji svih trošila u učionici te ih pokazuje na micro bitu .

Micro bit (2) mjeri potrošnju snage računala od uključenja i šalje podatke potrošnje glavnom micro bitu (1).

Micro bit (3) mjeri potrošnju projektora, ali tek nakon pritiska gumba A na micro bitu i šalje podatke potrošnje glavnom micro bitu (1). Pritiskom na B zaustavljamo mjerenje.

Micro bit (4) mjeri potrošnju klime, ali tek nakon pritiska gumba A na micro bitu i šalje podatke potrošnje glavnom micro bitu (1). Pritiskom na B zaustavljamo mjerenje.

Na micro bitu nakon protresanja pokazuje trenutnu temperaturu učionice.

Micro bit (5) mjeri potrošnju rasvjetnih tijela, ali tek nakon pritiska gumba A na micro bitu i šalje podatke potrošnje glavnom micro bitu (1).

Pritiskom na B zaustavljamo mjerenje.

Programiranje

Iz kartice osnovno uzmimo “on start” nakon toga iz skupa naredbi “Variables” pritisnemo na tipku “Make a Varible” i upišemo “klima” taj postupak povoimo sa imenima “komp”, “projektor” i “svijetlo”.

Iz skupa naredbi “Variables ” uzmemo naredbu set “item” to 0 i stavljamo ju u naredbu “on start” i umjesto item stavljamo “klima” i stavimo još 3 takve naredbe set “item” to 0 i promjenimo naslove u “projektor”, “svijetlo” i “komp”. iz grupa naredbi “radio” uzmimo “radio odaberi grupu za komunikciju i namjestimo na 1 te stavimo u naredbu “on start”.

Iz iste grupe naredbi uzmimo naredbu “on radio received “receivedNumber”” Iz skupa naredbi “logic” uzmemo “if “true”” iz te iste skupine naredbi uzmemo naredbu sa znakom jednakosti i stavimo ju kod narebe “if “true”” umjesto “true”. iz skupa naredbi “variables” uzmimo varijablu “receivedNumber” i stavljamo je u znak jednakosti, a na drugu stranu stavljamo 0

Iz “Variables” uzimamo “change “item” by 1 i mijenjamo da nije item nego “komp” i umjesto jedan stavljamo 3 i tu naredbu “change “komp” by 3″ stavljamo u “if “receivedNumber” = 0″ Iz skupa naredbi “logic” uzmemo “if “true”” iz te iste skupine naredbi uzmemo naredbu sa znakom jednakosti i stavimo ju kod narebe “if “true”” umjesto “true”. iz skupa naredbi “variables” uzmimo varijablu “receivedNumber” i stavljamo je u znak jednakosti, a na drugu stranu stavljamo 1

Iz “Variables” uzimamo “change “item” by 1 i mijenjamo da nije item nego “svijetlo” i ostavljamo 1 i tu naredbu “change “svijetlo” by 3″ stavljamo u “if “receivedNumber” = 1″ Iz skupa naredbi “logic” uzmemo “if “true”” iz te iste skupine naredbi uzmemo naredbu sa znakom jednakosti i stavimo ju kod narebe “if “true”” umjesto “true”.

iz skupa naredbi “variables” uzmimo varijablu “receivedNumber” i stavljamo je u znak jednakosti, a na drugu stranu stavljamo 2 Iz “Variables” uzimamo “change “item” by 1 i mijenjamo da nije item nego “projektor” i umjesto jedan stavljamo 10 i tu naredbu “change “projektor” by 10″ stavljamo u “if “receivedNumber” = 2″ Iz skupa naredbi “logic” uzmemo “if “true””  iz te iste skupine naredbi uzmemo naredbu sa znakom jednakosti i stavimo ju kod narebe “if “true”” umjesto “true”. iz skupa naredbi “variables” uzmimo varijablu “receivedNumber” i stavljamo je u znak jednakosti, a na drugu stranu stavljamo 3

Iz “Variables” uzimamo “change “item” by 1 i mijenjamo da nije item nego “klima” i umjesto jedan stavljamo 10 i tu naredbu “change “klima” by 3″ stavljamo u “if “receivedNumber” = 3″. Iz kartice ” Osnovno ” izvadimo naredbu zauvjek. U naredbu zauvijek umetnimo naredbu ” prikaži broj ” iz kartice ” osnovno “.

Iz kartice ” ulaz ” izvadimo 3 naredbe za zbrajanje u kojima će mo zbrojiti varijable: ” klima “, ” komp “, ” projektor ” i ” svijetlo ” [(klima+komp)+(projektor+svijetlo)]. Tu naredbu [(klima+komp)+ (projektor+svijetlo)] ubacimo u naredbu ” prikaži broj. Zatim iz kartice ” osnovno ” odaberimo naredbu “prikaži znakoviti niz “, u njega upišimo ” ukupno ” i prebacimo naredbu unutar naredbe ” zauvijek “. Umetnimo naredbu ” prikaži broj ” iz kartice ” osnovno ” u naredbu ” zauvijek “. U naredbu ” prikaži broj ” dodajmo varijablu ” komp “.

Zatim iz kartice ” osnovno ” odaberimo naredbu “prikaži znakoviti niz “, u njega upišimo ” kompjuter ” i prebacimo naredbu unutar naredbe ” zauvijek “. Umetnimo naredbu ” prikaži broj ” iz kartice ” osnovno ” u naredbu ” zauvijek “. U naredbu ” prikaži broj ” dodajmo varijablu ” svijetlo “.

Zatim iz kartice ” osnovno ” odaberimo naredbu “prikaži znakoviti niz “, u njega upišimo ” svijetlo ” i prebacimo naredbu unutar naredbe ” zauvijek “. Umetnimo naredbu ” prikaži broj ” iz kartice ” osnovno ” u naredbu ” zauvijek “. U naredbu ” prikaži broj ” dodajmo varijablu ” klima “.

Zatim iz kartice ” osnovno ” odaberimo naredbu “prikaži znakoviti niz “, u njega upišimo ” klima ” i prebacimo naredbu unutar naredbe ” zauvijek “. Umetnimo naredbu ” prikaži broj ” iz kartice ” osnovno ” u naredbu ” zauvijek “. U naredbu ” prikaži broj ” dodajmo varijablu ” projektor “.

Na kraju dodajmo naredbu iz kartice ” osnovno “, ” prikaži znakovni niz “, u njega upišimo “projektor” i umetnimo ga u naredbu “zauvijek”.

Iz kartice Basic postavimo naredbu “ On start “.
Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio set group “ I ubacimo je unutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1.

Napravimo varijablu “ radi “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “ umetnimo je u nutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1.

Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Forever “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ If then “. Zatim izvadimo naredbu na kojejoj ima znak jednakosti i postavimo da je naša varijabla “ radi “ jednaka 1. Tu naredbu postavimo pored dijela naredbe “ if “.

Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio send number“ i postavimo ga na 3 u naredbu “ then “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ pause (ms) “ i postavimo je na 60000 u naredbu “ then “.

Iz kartice input postavimo naredbu “ on button A pressed “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Show string“ , u njega upišemo “ klima radi “ i umetnemo naredbu u “ on button A pressed “.

Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “, postavimo je na 1 i umetnemo ju u naredbu “ on button A pressed “. Iz kartice input postavimo naredbu “ on button B pressed “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Show string“ , u njega upišemo “ klima ne radi “ i umetnemo naredbu u “ on button B pressed “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “, postavimo je na 0 i umetnemo ju u naredbu “ on button B pressed “.

Komp
Iz skupine naredbi “basic“ uzmimo naredbu “on start“. Iz skupine naredbi “radio“ uzmite “radio set group 1 “ i postavite u naredbu “on start“ Iz skupine naredi “basic“ uzmite “forever“.

Iz skupine naredbi radio uzmite “radio send number 0“

Iz skupine naredbi basic uzmite “pause (ms) 100“ umjesto 100 napišite 60000.

Iz kartice Basic postavimo naredbu “ On start “.

Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio set group “ I ubacimo je unutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1. Napravimo varijablu “ radi“.

Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “ umetnimo je u nutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Forever “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ If then “.

Zatim izvadimo naredbu na kojejoj ima znak jednakosti i postavimo da je naša varijabla “ radi “ jednaka 1. Tu naredbu postavimo pored dijela naredbe “ if “.

Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio send number“ i postavimo ga na 2 u naredbu “ then “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ pause (ms) “ i postavimo je na 60000 u naredbu “ then “.

Iz kartice input postavimo naredbu “ on button A pressed “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Show string“ , u njega upišemo “ projektor radi “ i umetnemo naredbu u “ on button A pressed “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “, postavimo je na 1 i umetnemo ju u naredbu “ on button A pressed “.

Iz kartice Basic postavimo naredbu “ On start “.

Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio set group “ I ubacimo je unutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1. Napravimo varijablu “ radi “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “ umetnimo je u nutar naredbe “ On start “ i postavimo je na 1.

Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Forever “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ If then “. Zatim izvadimo naredbu na kojejoj ima znak jednakosti i postavimo da je naša varijabla “ radi “ jednaka 1.

Tu naredbu postavimo pored dijela naredbe “ if “. Iz kartice Radio izvadimo naredbu “ Radio send number“ i postavimo ga na 1 u naredbu “ then “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ pause (ms) “ i postavimo je na 1 u naredbu “ then “.

Iz kartice input postavimo naredbu “ on button A pressed “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Show string“ , u njega upišemo “ svjetlo radi “ i umetnemo naredbu u “ on button A pressed “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “, postavimo je na 1 i umetnemo ju u naredbu “ on button A pressed “.

Iz kartice input postavimo naredbu “ on button B pressed “. Iz kartice Basic postavimo naredbu “ Show string“ , u njega upišemo “svjetlo ne radi “ i umetnemo naredbu u “ on button B pressed “. Iz kartice “ Variables“ izvadimo naredbu “ Set radi to “, postavimo je na 0 i umetnemo ju u naredbu “ on button B pressed “.

Završni dio

Link na preuzimanje programa za 1. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 2. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 3. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 4. micro:bit je ovdje.

Link na preuzimanje programa za 5. micro:bit je ovdje.

Hvala na pažnji!

 

Autori

Projekt su izradili Filip Alaber i Benjamin Teskara  uz mentorstvo Valentine Dijačić iz OŠ Retkovec.

Projekt je prijavljen na temu: Borba protiv globalnog zatopljenja uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).

Drugi projekti