Geografija i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Vrijeme i klima – Temperatura zraka

Izradite program pomoću kojega možete mjeriti temperaturu s micro:bitom.

Prilikom pokretanja micro:bita, senzor za temperaturu neprekidno očitava vrijednost temperature i prikazuje u obliku broja na zaslonu micro:bita. Nije potrebno pritisnuti niti jedan gumb.  

Korištenje s učenicima

Predmet Priroda
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Vrijeme i klima
 Tema Temperatura zraka i padaline
Ključne riječi vrijeme, klima, zračni omotač, temperatura zraka
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako pomoću micro:bita mjerite temperaturu. Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu ispitivati trenutnu temperaturu:

  • na redovnoj nastavi kad govorite o vremenu i klimi,
  • kod kuće, u obliku projektnog zadatka, koji može biti više ili manje opsežan i protezati se kroz određeno razdoblje.
  • u svakodnevnom životu

Program možete na primjer koristiti kao pomoć kod izvođenja projektnog zadatka Praćenja temperature zraka kroz određeno vremensko razdoblje (na primjer: učenici mjere i zapisuju temperaturu tri puta dnevno tijekom tjedan dana). Pomoću podataka možete im zadati da izračunaju prosječnu temperaturu te povezati ovisnost temperature o udaljenosti od ekvatora, nadmorskoj visini i udaljenosti od mora, a učenicima će biti zanimljivo koristiti termometar na microbitu.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program koji će microbit pretvoriti u termometar.

Program treba raditi tako da se na zaslonu microbita ispisuje trenutna vrijednost izmjerene temperature koju mjeri senzor za temperaturu na microbitu.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz grupe Basic umetnemo naredbu forever (ukoliko je već nemate na radnoj površini editora). Program će započeti čim microbit bude priključen na izvor električne energije (baterija ili računalo).

Korak 2

Iz skupine Basic odaberemo naredbu show number i ugnijezdimo je unutar naredbe Forever.

Korak 3

Iz grupe Input odaberemo naredbu temperature (C) i umetnemo je unutar polja 0 naredbe Show number.

Kako se temperatura neprekidno prikazuje na zaslonu, teško je razlikovati piše li, primjerice, 12 ili 21. Kako bi se lakše uočila vrijednost temperature, potrebno je obrisati zaslon te dodati naredbu za pauzu.

Korak 4

Iz grupe Basic – podgrupa More – odaberemo naredbu clear screen te ju postavimo ispod naredbe Show number.

Korak 5

Također iz grupe Basic odaberemo naredbu pause (ms)=100 i broj 100 promijenimo (klikom u polje u kojem pipe 100) u broj 2000 – program će pauzirati 2 sekunde pa opet prikazati temperaturu (2000 ms = 2 s).

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.