Matematika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Višekratnici

Izradite program koji će pritiskom na gumb A slučajnim odabirom generirati broj od 0 do 100, a zatim će se uzastopnim pritiskanjem gumba B ispisivati višekratnici tog broja.

Usput naučite kako slučajno izabrati broj od 0 do 100, te kako koristiti naredbu Change item by za uzastopno povećanje vrijednosti varijable za istu vrijednost.

Program treba raditi tako da kad pritisnemo lijevi gumb, na ekranu se prikaže broj od 0 do 100. Pritiskom na desni gumb treba se prikazati višekratnik. Uzastopnim pritiskanjem gumba dobivamo redom višekratnike početnog broja. Ponovnim pritiskanjem lijevog gumba, bira se novi početni broj.

Korištenje s učenicima

Predmet Matematika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Djeljivost prirodnih brojeva
 Tema Višekratnici i djelitelji
Ključne riječi višekratnik
Ideja i izrada materijala Antonija Horvatek

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati na razne načine:

  • Vježbanje nabrajanja višekratnika samostalno kod kuće.
  • Na dopunskoj ili na redovnoj nastavi nastavi učenici mogu vježbati u paru. Tada jedan micro:bit koriste dva učenika (mogu i tri, ako imamo neparan broj učenika). Prvo se igrom par-nepar odluči tko će prvi u ruci držati micro:bit i započeti igru, nazovimo ga – učenik A. Taj učenik treba stisnuti gumb A i oba učenika pogledaju koji je zadani broj. Nakon toga učenici naizmjenice nabrajaju (redom) višekratnike zadanog broja, a učenik A nakon svakog odgovora (i svog i od drugog učenika) pritisne gumb B da se provjeri odgovor. Kad jedan učenik pogriješi, drugi učenik dobiva bod (zapišu ga na papir). Tada micro:bit uzima drugi učenik i igru počinju od početka – pritiskom na gumb A bira se novi broj…
  • Igra u paru, kao i samostalna vježba mogu se organizirati na kraju sata nakon obrade gradiva ili na početku nekog od sljedećih sati.
  • Micro:bit možemo iskoristiti i za zadavanje domaće zadaće. Npr. učenicima možemo reći da si pomoću micro:bita zadaju neki broj (pritiskom na gumb A), zapišu ga u bilježnicu i nakon toga napišu barem 7 višekratnika tog broja. Rješenja si trebaju provjeravati pritiskom na gumb B. Na taj način si trebaju zadati i riješiti npr. 10 zadataka.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program koji će pritiskom na gumb A slučajnim odabirom generirati broj od 0 do 100, a zatim će se uzastopnim pritiskanjem gumba B ispisivati višekratnici tog broja.

Usput naučimo kako slučajno izabrati broj od 0 do 100, te kako koristiti naredbu Change item by za uzastopno povećanje vrijednosti varijable za istu vrijednost.

Program treba raditi tako da:

  1. Kad pritisnemo lijevi gumb, na ekranu se prikazuje broj od 0 do 100.
  2. Tada trebamo razmisliti koliki je prvi višekratnik prikazanog broja.
  3. Pritiskom na desni gumb treba se prikazati taj višekratnik.
  4. Zatim korisnik treba razmisliti koliki je sljedeći višekratnik zadanog broja te pritisnuti gumb B da provjeri itd. Dakle, uzastopnim pritiskanjem gumba B dobivamo redom višekratnike početnog broja.
  5. Ponovnim pritiskanjem lijevog gumba, bira se novi početni broj.

Program se izrađuje u Microbit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Prvo isprogramirajmo što će program raditi pritiskom na gumb A.

Iz skupine Input izaberemo naredbu on button A pressed.

Sve što stavimo unutar te naredbe, dogodit će se kad se pritisne gumb A.

Korak 2

Kao prvo, želimo da se pritiskom gumba A odabere neki broj od 0 do 100. Definirajmo varijablu koja će se zvati Broj i koja će slučajnim odabirom poprimiti vrijednost od 0 do 100.

U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišemo ime nove varijable, u ovom slučaju Broj, te kliknemo na ok. Time smo stvorili varijablu Broj.

Korak 3

Sad ćemo isprogramirati da se toj varijabli pridruži slučajno izabrani broj od 0 do 100.

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0.

Ta naredba, kao što u njoj i piše, varijabli item pridružuje vrijednost 0. Unesimo željene izmjene. Kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo našu varijablu Broj.

Korak 4

Iz skupine Math izaberemo naredbu pick random 0 to 4, pomoću koje se izabire slučajan broj između 0 i 4.

Umjesto broja 4 utipkamo broj 100 (jednostavno, kliknemo mišem na broj 4, obrišemo ga i umjesto njega utipkamo broj 100). Time će se ovom naredbom slučajno izabrati broj od 0 do 100.

Sad tu naredbu, jednostavnim povlačenjem mišem, ugnijezdimo unutar maloprije napravljene naredbe set Broj to 0, umjesto broja 0.

Time smo dobili naredbu koja vrijednost varijable Broj postavlja na neki slučajno izabrani broj od 0 do 100.

Korak 5

Cijelu naredbu set Broj to ugnijezdimo unutar naredbe on button A pressed.

Time smo isprogramirali da će pritiskom na gumb A varijabla Broj poprimiti neku vrijednost od 0 do 100.

Korak 6

Sad definirajmo varijablu koja će predstavljati višekratnike zadanog broja tj. višekratnike varijable Broj. Nazovimo tu varijablu Visekratnik. U skupini Variables ponovo kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišemo ime nove varijable, u ovom slučaju  Visekratnik , te kliknemo na ok. Time smo stvorili varijablu Visekratnik .

Namjestimo još da ona unutar on button A pressed bloka poprimi svoju prvu vrijednost, a to je upravo vrijednost varijable Broj.

Iz skupine Variables izaberemo naredbu set item to 0, te kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo Visekratnik.

Budući da želimo da ta varijabla poprimi istu vrijednost koju ima i varijabla Broj, u toj naredbi umjesto nule moramo namjestiti vrijednost varijable Broj. To ćemo učiniti tako da kliknemo na skupinu Variables, u njoj na popisu uočimo varijablu Broj, primimo je mišem i dovučemo u gornju naredbu umjesto nule.

Sad tu naredbu ugnijezdimo unutar naredbe on button A pressed.

Korak 7

Sad namjestimo ispisivanje varijable Broj.  Naime, pritiskom na gumb A želimo da se zadani broj i ispiše.

Izaberemo naredbu show number iz skupne Basic i ugnijezdimo ju unutar naredbe on button A pressed.

U skupini Variables izaberemo varijablu Broj i dovučemo ju u naredbu show number umjesto broja 0.

Korak 8

Namjestimo još da se nakon ispisa te varijable zadnja znamenka zadrži na ekranu npr. 300 ms (milisekundi) te da se nakon toga sadržaj ekrana obriše.

Iz skupine Basic izaberemo naredbu pause (ms) 100 i ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed. Kliknemo na broj 100 i promijenimo ga u 300.

Nakon toga kliknemo na skupinu Basic, ispod nje na More…, te izaberemo naredbu clear screen i ugnijezdimo je unutar naredbe on button A pressed.

Time smo isprogramirali sve što se treba dogoditi kad stisnemo gumb A.

Korak 9

Sad isprogramirajmo što će se dogoditi pritiskom na gumb B.

Iz skupine Input izaberemo naredbu on button A pressed.

U toj naredbi kliknemo na strelicu pokraj A i izaberemo B.

Sve naredbe koje stavimo unutar tog bloka, izvršit će se kad pritisnemo gumb B.

Korak 10

Prvo dodajmo naredbu da se ispiše vrijednost varijable Visekratnik. Iz skupine Basic izaberemo naredbu show number i ugnijezdimo je unutar on button B pressed bloka.

Iz skupine Input izaberemo naredbu on button A pressed.

Sad iz skupine Variables mišem dovučemo varijablu Visekratnik na mjesto nule iz prošle naredbe.

Korak 11

Nakon što se, klikom na gumb B, prikaže vrijednost varijable Visekratnik, trebamo namjestiti da se vrijednost te varijable promijeni na vrijednost sljedećeg višekratnika, tako da se kod sljedećeg pritiska na gumb B prikaže ta nova vrijednost. Dakle, vrijednost varijable Visekratnik trebamo povećati za vrijednost varijable Broj (višekratnike dobivamo uzastopnim dodavanjem početnog broja, tj. uzastopnim dodavanjem vrijednosti varijable Broj). U tu svrhu iz skupine Variables izaberimo naredbu change item by 1 (eng. “change by” = hrv. “promijeni za”).

Iz skupine Input izaberemo naredbu on button A pressed.

Kliknemo na strelicu pokraj item i izaberimo varijablu Visekratnik, čiju vrijednost želimo mijenjati, a na mjesto broja 1 dovucimo varijablu Broj iz skupine Variables.

Izvršenjem ove naredbe, vrijednosti varijable Visekratnik povećat će se za vrijednost varijable Broj, tj. poprimit će vrijednost sljedećeg višekratnika zadanog broja.

Korak 12

Tu naredbu ugnijezdimo je unutar naredbe on button B pressed.

Sad još, slično kao i u skupini za gumb A, namjestimo da se nakon prikaza broja, njegova zadnja znamenka zadrži na ekranu 300 ms, a zatim da se obriše sadržaj ekrana.

Time smo isprogramirali sve potrebno za gumb B.

Dakle, pritiskom na gumb A, izabire se i ispisuje broj od 0 do 100, te se vrijednost varijable Visekratnik postavlja na početnu vrijednost, tj. na vrijednost tog broja. Nakon toga, pritiskanjem gumba B ispisuje se vrijednost varijable Visekratnik, a ujedno se ona poveća na sljedeću vrijednost (na vrijednost sljedećeg višekratnika) i time se pripremi za ispis kod sljedećeg  pritiska na gumb B.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.