VIBRACIJA

Dom mladih Rijeka

Projekt uključuje jednostavnu izradu vodoravnog njihala koje koristi piezo-električna svojstva piezo-zvučnika radi pretvorbe bilo koje mehaničke vibracije u NF električni signal.

Primjena je široka, od fizikalnih pokusa mjerenja vibracija pa čak i zemljotresa do osjetila za alarmne uređaje automobila ili motocikla. Dovoljno je prilagoditi dužinu poluge i/ili težinu protu-utega kako bi se dobila veća ili manja osjetljivost na vibracije.

Namjera projekta je osnovna demonstracija rada vodoravnog njihala. Radi toga, korišteni micro:bit služi za prikazivanje dobivenih analognih veličina koje se na displeju nacrtaju u obliku grafova. Naravno, moguća su i naprednija rješenja.

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).

Priprema opreme

Piezo-električni zvučnik
Kako ga nabaviti?
Nalazi se unutar svih takozvanih BUZZERA koji se koriste kao zujala.

BUZZER trebate rastaviti kako biste došli do piezo-zvučnika.

Kad na piezo-zvučnik dovedete neku električnu frekvenciju on vibrira i tako električni signal pretvara u zvuk. No, može raditi i obrnuto. Ako ga mehanički vibrirate na njegovim ćete izvodima dobiti električni signal niske frekvencije od oko 20 milivolti.

Kako natjerati piezo-zvučnik da vibrira?
Jednostavno, lemljenjem trebate sastaviti vodoravno njihalo.
Potrebni su vam slijedeći dijelovi:
– kruta bakrena ili željezna žica promjera 2 mm, dužine 100 mm – za polugu,
– kaširani pertinaks 120x40 mm – za podlogu,
– električarska redna stezaljka ili veća matica – za protu-uteg,
– dva izolirana vodiča 2x100 mm – za spoj s Micro:bitom.
Jedan kraj poluge zalemite za mesingani dio piezo-zvučnika, a na drugi kraj navucite protu-uteg.
Piezo-zvučnik postavite okomito na bakrenu stranu podloge te ga zalemite.
Krajevima oba vodiča ogulite 5 mm izolacije. Te krajeve zalemite kako je vidljivo na naslovnoj fotografiji projekta. Plavi vodič na mesingani dio zvučnika, a crveni vodič na srebrni dio zvučnika.
Vodoravno njihalo je spremno.
Spojite ga na pinove “0” i “GND” Micro:bita.

Programiranje

Programirajte Micro:bit 1.
U “forever” petlji trebate iskazati promjenljivu, na primjer “VIBRACIJA” koja će se puniti podacima koji stižu s analognog pina “0”.

Programirajte Micro:bit 1.
Dodajte naredbu “plot” koja će paliti LED-ice displeja u ritmu izmjena vrijednosti promjenljive “VIBRACIJA”.

Programiranje je gotovo.
SRETNO!

Završni dio

Link na preuzimanje programa za micro:bit je ovdje.

Iako je program maksimalno pojednostavljen, ipak pokazuje sav potencijal ovoga vodoravnog njihala. Nemojte ostati na ovom programu, obavezno ga nadogradite i ukrasite.

Autori

Projekt su izradili Luka Marić i Antonio Šćulac uz mentorstvo Marina Čikeša iz Doma mladih Rijeka.

Projekt je prijavljen na temu: Fizikalni pokusi uz micro:bit (dobna skupina: 6. – 8. razred OŠ).

Drugi projekti