Informatika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Varijable

Izradite program koji će poslužiti kao brojač i u kojem ćete naučiti koristiti varijable. Naučit ćete definirati varijablu koja poprima slučajnu vrijednost i ispisati vrijednost varijable.

Pritiskom na tipku A na micro:bitu varijabla a u programu svoju vrijednost povećava za 1.

Pritiskom na tipku B na micro:bitu varijabla b u programu svoju vrijednost povećava za 1.

Pritiskom na tipke A+B ispisuje se vrijednost varijabli a i b, tj. broj ukupnih pritisaka na tipku A i tipku B.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Ulazne vrijednosti procedura
 Tema Promjenjive ulazne vrijednosti procedura
Ključne riječi programi s jednom ulaznom vrijednošću, programi s dvije ulazne vrijednosti, varijable
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu (na gornjoj poveznici) pokazano je kako micro:bit možemo pretvoriti u brojač, tj. učenici mogu vidjeti na koji način rade varijable. U nastavi možete učenicima zadati  neki zanimljivi zadatak u kojemu će koristiti ovaj program – primjerice, u nekakvom kvizu znanja gdje će pritiskom na tipku A micro:bit bilježiti točne, a na tipku B netočne odgovore. Učenici će morati izmijeniti kôd programa (promijeniti imena varijablama, dodati kvačicu ili x za točan i netočan odgovor).

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće  – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program koji će nam poslužiti kao brojač i u kojem ćemo naučiti koristiti varijable:  naučit ćemo definirati varijablu koja poprima slučajnu vrijednost i ispisati  vrijednost varijable. Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • kad pritisnemo tipku A na micro:bitu varijabla a u programu svoju vrijednost povećava za 1,
  • kad pritisnemo tipku B na micro:bitu varijabla b u programu svoju vrijednost povećava za 1,
  • kada pritisnemo tipke A+B ispisuje se vrijednost varijabli a i b, tj. broj ukupnih pritisaka na gumb A i gumb B.

Program se izrađuje u MakeCode Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on button a pressed naredbu.

Izradimo varijablu koja će ispisati prvi broj slučajnim odabirom. U skupini Variables kliknemo na Make a Variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude gumb-A, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo gumb-A. Kod imenovanja varijabli s višečlanim nazivom vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta jer će razmaknicu shvatiti kao potvrdu imena i izaći iz opcije imenovanja varijable.

Korak 2

Izradimo varijablu koja će ispisati drugi broj slučajnim odabirom. U skupini Variables kliknemo na Make a Variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude gumb-B, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo gumb-B. Kod imenovanja varijabli s višečlanim nazivom vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta jer će razmaknicu shvatiti kao potvrdu imena i izaći iz opcije imenovanja varijable.

Korak 3

U skupini Variables izaberemo naredbu change item by 1. U njoj ćemo izvršiti izmjenu – kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo varijablu gumb-A.

Korak 4

Kako bismo uštedjeli vrijeme za kodiranje, koristit ćemo naredbu Duplicate kako bismo duplicirali blok on button A pressed te u njemu izvršili manje izmjene da dobijemo potreban blok za tipku B. Desnom tipkom miša kliknemo na naredbu on button A pressed te izaberemo Duplicate.

Pojavljuje nam se još jedan isti takav blok naredbi. Kopija je prikazana blijedim bojama, jer ne mogu postojati dvije naredbe koje će određivati što se izvršava kad stisnemo gumb A.

Korak 5

U njemu trebamo kliknuti na strelicu pokraj naziva gumba A i promijeniti naziv gumba u B.

Korak 6

U naredbi change gumb-A by 1 klikom na strelicu pored imena varijable (gumb-A) promijenit ćemo varijablu u gumb-B, jer želimo da varijabla bilježi broj pritisaka na gumb B.

Korak 7

Sada ćemo dodati blok naredbi koji će kada pritisnemo tipke A+B ispisati ukupan broj pritisaka na tipku A i na tipku B. Iz grupe Input odaberemo naredbu on button A pressed i klikom na strelicu pored naziva gumba promijenimo ime gumba u A+B.

Korak 8

Iz grupe Basic odaberemo naredbu show string i umjesto „Hello!“ upišemo veliko tiskano slovo A (tako da znamo da se ispisuje broj pritisaka na tipku A). Naredbu umetnemo unutar naredbe on button A+B pressed.

Korak 9

Dodat ćemo i naredbu za pauzu, tako da slovo ostane na zaslonu neko vrijeme. Iz grupe Basic odaberemo naredbu  pause (ms) 100 i broj 100 promijenimo u 1000 (klikom u polje u kojem je broj 100; pauza će trajati 1 sekundu) te umetnemo ispod naredbe show string.

Korak 10

Iz grupe Basic odaberemo naredbu show number i umetnemo je ispod naredbe za pauzu. Pomoću te naredbe prikazat ćemo vrijednost varijable gumb-A, tj. ukupan broj pritisaka na tipku A. Iz grupe Variables odaberemo varijablu gumb-A i umetnemo u naredbu show number umjesto broja 0.

Korak 11

Duplicirat ćemo naredbu za pauzu, jer želimo da nam rezultat ostane dulje vrijeme ispisan na zaslonu. Na naredbi pause (ms) 1000 pritisnite desnu tipku miša i odaberite Duplicate. Kopiju umetnite ispod naredbe show number.

Korak 12

Obrisat ćemo zaslon kako bismo mogli ispisati vrijednost varijable B. Iz skupine Basic – podgrupa More – izaberemo naredbu clear screen. Umetnite je ispod naredbe za pauzu.

Korak 13

Koristeći naredbu Duplicate, kopirajte svih 5 naredbi unutar naredbe on button A+B pressed. U naredbi show string slovo A promijenite u B, a u naredbi show number varijablu (klikom na strelicu pored naziva varijable) promijenite u gumb-B.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.