Internet of Things - Arduino

Jednostavni senzori

Upravljanje svjetlećom diodom pomoću tipkala

Što ćemo naučiti:

– Spajati modul tipkala i modul svjetleće diode

Zadatak

Na Arduino spojite jedno tipkalo i jednu svjetleću diodu. Napišite program kojim ćete upravljati svjetlećom diodom na sljedeći način – kada je tipkalo pritisnuto neka dioda svijetli, a kada je tipkalo otpušteno neka dioda bude isključena.

 

Prikaz spajanja

Arduino kod


int LedCrvena = 6;
int Tipkalo = 10;

int StanjeTipkala;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); //postavi izvod Tipkalo (10) kao ulazni, pull-up
}

void loop() {
  StanjeTipkala = digitalRead(Tipkalo); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeTipkala
  if (StanjeTipkala == HIGH) {         //ako je tipkalo pritisnuto
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi svjetleću diodu
  } else {                            //inače
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi svjetleću diodu
  }
}

verzija 10

Pogledajte ostale materijale za jednostavne senzore