Internet of Things - Arduino

PWM

Upravljanje jačinom svijetla jedne led diode

 Što ćemo naučiti:

Upravljati jačinom svjetla pomoću potenciometra

Analogno očitanje pretvoriti u PWM

Zadatak

Na Arduino spojite led diodu i potenciometar, zatim napišite program koji će pojačavati ili smanjivati sjaj svjetla ovisno o okretima potenciometra. Prilikom izrade programa koristite naredbu map koja će mapirati analogne vrijednosti (0-1023) i pretvarati ih u novi raspon (0-255).

 

Prikaz spajanja

Arduino kod

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za pulsno-širinsku modulaciju