Internet of Things - Arduino

Elektromotori

Upravljanje brzinom vrtnje DC motora preko drivera

 Što ćemo naučiti:

Spojiti motor na H most

Upravljati brzinom i smjerom vrtnje elektromtora

Zadatak

Na Arduino spojite H most ( L293D) i elektromotor.
a) Napišite program koji će vrtjeti motor u jednom smjeru dvije sekunde, a zatim promijeniti smjer vrtnje za dvije sekunde. Nakon 4 sekunde motor se mora zaustaviti.
b) Napišite program koji će povečavati brzinu motora od minimalne do maksimalne, a zatim isto napraviti za drugi smjer. Nakon promjene vrtnje mora se zaustaviti za jednu sekundu. Napajanje drivera spojite na izlaz A0

Pri spajanju pripazite na spajanje H mosta.

Prikaz spajanja

Arduino kod a)

const int Naprijed = 7;
const int Nazad = 6;

void setup(){
 
  //Definiranje izlaza
  pinMode(Naprijed, OUTPUT);     //postavi izvod Naprijed (7) kao izlazni
  pinMode(Nazad, OUTPUT);       //postavi izvod Nazad (6) kao izlazni
  
  //Motor se vrti 2 sekunde naprijed
  digitalWrite(Naprijed, HIGH);    //uključi prvi ulaz (7)
  digitalWrite(Nazad, LOW);      //isključi drugi ulaz (6)
  delay(2000);            //čekaj dvije sekunde
  
  //Motor se vrti 2 sekunde nazad
  digitalWrite(Naprijed, LOW);    //isključi prvi ulaz (7)
  digitalWrite(Nazad, HIGH);     //uključi drugi ulaz (6)
  delay(2000);            //čekaj dvije sekunde
  
  //Motor se zaustavlja
  digitalWrite(Naprijed, LOW);    //isključi prvi ulaz (7)
  digitalWrite(Nazad, LOW);      //isključi drugi ulaz (6)
}
void loop(){
}

verzija 1

Arduino kod b)

const int Naprijed = 6;
const int Nazad = 7;
int Napajanje (A0);
 
void setup(){
 
  //Definiranje izlaza
  pinMode(Napajanje, OUTPUT);     //postavi izvod (A0) napajanje motora
  pinMode(Naprijed, OUTPUT);     //postavi izvod Naprijed (6) kao izlazni
  pinMode(Nazad, OUTPUT);       //postavi izvod Nazad (7) kao izlazni
 
}
void loop(){
  //Motor ubrzava prema naprijed 
 for (int i = 1; i <= 255; i++) {    //varijabla "i" povečava vrijednost za 1 do 255
  digitalWrite(Naprijed,HIGH);     //uključi prvi ulaz
  analogWrite(Napajanje,i);       //analogni izlaz povečava napon na izlazu
  digitalWrite(Nazad,LOW);       //isključi drugi ulaz (7)
  delay(100);              //kratka pauza
 }
  //Motor se zaustavlja
  digitalWrite(Naprijed,LOW);      //isključi prvi ulaz (6)
  digitalWrite(Nazad,LOW);       //isključi drugi ulaz (7)
  delay(1000);             //čekaj sekundu
  
 //Motor ubrzava prema nazad
 for (int j = 1; j <= 255; j++) {    //varijabla "j" povečava vrijednost za 1 do 255
  digitalWrite(Naprijed,LOW);      //isključi prvi ulaz (6)
  analogWrite(Napajanje,j);       //analogni izlaz povečava napon na izlazu
  digitalWrite(Nazad,HIGH);       //uključi drugi ulaz
  delay(100);              //kratka pauza
 }
  //Motor se zaustavlja
  digitalWrite(Naprijed,LOW);      //isključi prvi ulaz (6)
  digitalWrite(Nazad,LOW);       //isključi drugi ulaz (7)
  delay(1000);             //čekaj sekundu
}

Pogledajte ostale materijale za servo motore