Internet of Things - Arduino

Elektromotori

Upravljanje elektromotorom

 Što ćemo naučiti:

Upravljati brzinom i smjerom vrtnje elektromotora

Zadatak

Na Arduino spojite potenciometar, tipkalo, H most ( L293D) i elektromotor. Napišite program koji će mijenjati brzinu vrtnje elektromotora u ovisnosti o položaju potenciometra i njegov smjer pritiskom na tipkalo. Pri spajanju pripazite na spajanje H mosta.

Prikaz spajanja

Arduino kod

// upravljanje brzinom i smjerom vrtnje s tipkalom i potenciometrom - L293D
 
int Tipkalo = 10;         //Definiranje PINa - sklopke za smjer vrtnje
int Potenciometar;        //Varijabla æe zaprimiti vrijednost s potenciometra
int Naprijed = 6;         //Definiranje vrijednost koju šaljemo na H most PIN 6 (naprijed)
int Nazad = 7;          //Definiranje vrijednost koju šaljemo na H most PIN 7 (nazad)
 
void setup() {
 
 pinMode(Tipkalo, INPUT_PULLUP); // pocetno stanje tipkala
 pinMode(Naprijed, OUTPUT); 
 pinMode(Nazad, OUTPUT); 
}
 
void loop() {
 
 Potenciometar = analogRead(A1);
 int output = Potenciometar / 4; //vrijednost koja je ocitana s potenciometra dijeli se s 4
 
 if(digitalRead(Tipkalo) == HIGH) 
 {
   //Ako je vrijednost tipkala (HIGH) tada se motor vrti naprijed, brzinom koju bilježi potenciometar
   analogWrite(Naprijed, output); 
   analogWrite(Nazad, 0);
 }
 else
 {
  //ako tipkalo nije pritisnuto (LOW) vrti se u suprotnu stranu, brzinom koju bilježi potenciometar
  analogWrite(Naprijed, 0);
  analogWrite(Nazad, output); 
   }
 delay(25);
}

verzija 1

Pogledajte ostale materijale za servo motore