Upravljač za regulaciju vlažnosti i temperature farme kokoši

I. Osnovna škola Bjelovar

Ideja o Upravljaču za regulaciju vlažnosti i temperature farme kokoši nastala je iz prave potrebe. Naime kada su učenici krenuli u razmišljanje ispostavilo se kako bi najbolje bilo kada bi napravili nešto što bi ima stvarno trebalo, tj što bi mogli isprobati u pravim uvjetima. Naravno, i oni su svjesni kako još predstoji im jako puno istraživanja, učenja, pokušaja, sve nešto što bi im bilo potrebno za očuvanje temperature na farmi kokoši. U prvi moment krenuli u na rashlađivanje farme kokoši. U nedostatku komponenti koje bi pokretale motore, Uveli u tri prekidača tj. servo motora. Jedan servo motor bi trebao biti za pokretanje hlađenja ventilatorima, dakle služio bi kao sklopka. Zrak se ubacuje izvana i ako je vlažnost dobra ostaje se na ubacivanju zraka jakim ventilatorima. Drugi servo motor bi trebao biti za pokretanje odvlaživanja. Taj se upotrebljava kada je vlažnost i izvan farme velika i ne dobiva se uvođenjem zraka nikakav osjećaj smanjenja temperature. Tada ćemo pokušati odvlaživanjem smanjiti OSJEĆAJ temperaturu. Time se štedi na energiji za hlađenje. Treći servo motor bi trebao biti za pokretanje hlađenja .

Izrada projekta

Učenici se zabavljaju sastavljajući sklopove.

Učenici nisu uspjeli pronaći MK1000. Sastavili su projekt pomoću modela Arduina i svih ostalih komponenti koje su sudjelovale u projektu.

Mobilna aplikacija

Na slici se Vide Valeu display za vlažnost , Labeled Value ta temperaturu i tri Slidera za pokretanje step motora. Nažalost premda su slijedili upute i sve su pažljivo sastavili temperaturni senzor nije se pokrenuo. Najvjerojatnije jer nije radio a nismo imali odakle uzeti drugi.

Shema projekta

Učenici nisu uspjeli pronaći MK1000. Sastavili su projekt pomoću modela Arduina i svih ostalih komponenti koje su sudjelovale u projektu.

Shemu ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Arduino program

#define BLYNK_PRINT /*

#define BLYNK_PRINT SerialUSB
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

char auth[] = "3fb8336d62bb47a89a2df151b33b818d";
char ssid[] = "HUAWEI-VZQ69M";
char pass[] = "94331579";

Servo servo;

#define DHTPIN 2     
#define DHTTYPE DHT11   
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V3)
{
 servo.write(param.asInt());
}

void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or   dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  SerialUSB.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 // You can send any value at any time.
 // Please don't send more that 10 values per second.
 Blynk.virtualWrite(V5, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t);
}
void setup()
{
 // Debug console
 SerialUSB.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
servo.attach(6);
servo.attach(7);
servo.attach(8);

 dht.begin();

 
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}
void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

#define BLYNK_PRINT SerialUSB
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

char auth[] = "3fb8336d62bb47a89a2df151b33b818d";
char ssid[] = "HUAWEI-VZQ69M";
char pass[] = "94331579";

Servo servo;

#define DHTPIN 2     
#define DHTTYPE DHT11   
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V3)
{
 servo.write(param.asInt());
}

void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature(); // or   dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  SerialUSB.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 // You can send any value at any time.
 // Please don't send more that 10 values per second.
 Blynk.virtualWrite(V5, h);
 Blynk.virtualWrite(V6, t);
}
void setup()
{
 // Debug console
 SerialUSB.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
servo.attach(6);
servo.attach(7);
servo.attach(8);

 dht.begin();

 
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
}
void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}


Arduino program ovoga projekta možete preuzeti ovdje.

Autori

Projekt su izradili Teo Borovac i Domagoj Derifaj uz mentorstvo Gorana Jačova iz I. OŠ Bjelovar.

Projekt je prijavljen na temu: Internet of Things: Kućni ljubimci i domaće životinje.

Drugi projekti