Upoznajmo littleBits temperaturni senzor

+ number modul za prikaz temperature

Upoznajmo modul: temperaturni senzor

Upoznajemo senzor za mjerenje temperature i number modul koji ćemo iskoristiti za prikaz izmjerene vrijednosti.

Stupanj zahtjevnosti: Početnički projekt

Za praćenje projekta trebati ćete sljedeće littleBits module:

Adapter za napajanje

Modul za napajanje

Temperaturni senzor

Number modul

Spojimo projekt i upoznajmo module

Spojite projekt kao na slici s dense strane.

Temperaturni senzor mjeri temperaturu zraka u prostoriji. Na samom modulu postoji preklopka kojom se može odabrati hoće li se mjerenje prikazivati u stupnjevima Celzijusovim ili u Fahrenheitima. Odaberite stupnjeve Celzijusove postavljanjem preklopke u donji polozaj.

Number modul ima više načina rada, ali ovaj put ćemo ga iskoristiti za prikaz temperature. Preklopku načina rada postavite na mod read-value. Na taj će se način na displayu za prikaz vrijednosti prikazati izmjerena temperatura.

Prislonite prst na temperaturni senzor. Što se zbiva? Toplina se prenosi sa Vašeg prsta na temperaturni senzor i prikazana temperatura je veća.

Pitanja za STEM razmišljanje

Raste li temperatura istom brzinom kojom pada? Pogledajte prikaz na mjeraču.

Znate li pretvoriti temperaturu iz stupnjeva Celzijusvih u Fahrenheite i obratno?

Kako ovaj senzor mjeri temperaturu?