Internet of Things - Arduino

Uvod

Upoznajmo Arduino MKR1000

Što ćemo naučiti:

– Osnovne pojmove o sklopovlju MKR1000 pločice

– Kako spajati dodatne komponente s Arduinom

– Vrste izvoda i njihove načine rada

MKR 1000 je jedan od mnogo razvojnih alata iz obitelji Arduino proizvoda. Pločica na sebi sadrži mikrokontroler XXX, modul za povezivanje na WiFi, sklopovlje za napajanje putem LiPo baterije i njezino punjenje putem USB kabla te drugo sklopovlje potrebno za rad mikrokontolera. Izgled pločice prikazan je na sljedećoj slici.

Mikrokontroler možemo zapravo razmatrati kao malo računalo. Ovo računalo ima drugačiju namjenu od tipičnog stolnog ili prijenosnog računala – njima možemo očitavati stanja različitih senzora te upravljati raznim uređajima putem programa koji pišemo u Arduino IDE razvojnom sučelju, a koji se onda izvršava na samom mikrokontroleru.

Za početak možete mikrokontroler zamisliti kao crnu kutiju s desetak izvoda. Izvodi mikrokontrolera služe kako bismo na njega mogli spajati neke elektroničke elemente i s njima upravljati pomoću mikrokontrolera.

Da bi mikrokontroler znao što zapravo treba raditi i kako da upravlja s onime što smo na njega spojili za njega moramo napisati program a potom taj program moramo učitati u mikrokontroler.

Za priključivanje dodatnih elemenata na Arduino pločice služe nam izvodi mikrokontrolera kojima možemo pristupiti preko rubnih konektora (crni konektori na rubu Arduino pločice). Prikaz svih izvoda mikrokontrolera dostupan je na sljedećoj slici.

Kao što vidite, svaki izvod ima svoju jedinstvenu oznaku. Ove ćemo oznake koristiti i u programima koje pišemo, kako bi mogli upravljati izvodima. Kod Arduino pločica izvodi se označavaju slovima i brojevima. Postoje dvije vrste izvoda – digitalni izvodi i analogni izvodi.

Analogni izvodi obilježeni su slovom A i brojem – A0, A1, A2 pa do A6. Ovi izvodi mogu mjeriti analogni napon od 0-3.3V.

Digitalni izvodi obilježeni su samo brojem – 0,1,2 pa do 14, ili slovom D i brojem. Oni mogu biti u samo dva stanja – 0 ili 1, odnosno uključeno ili isključeno.

Analogne izvode možemo koristiti i kao digitalne, ali digitalni izvodi ne mogu biti analogni.

Svi izvodi mogu raditi u dva režima rada – u ulaznom i izlaznom režimu.

Izlazni režim rada koristimo kada pomoću mikrokontrolera želimo upravljati nekim komponentama koje spajamo na taj izvod (LED diodama, motorima, relejima i sl.), a ulazni režim koristimo kada želimo očitati stanje pojedinog izvoda, odnosno kada na njega spajamo jednostavne senzore poput tipkala, krajnjih sklopki, termostata i slično.

Krenimo s radom i praktičnim primjerima, na taj ćemo način najbolje razumjeti način rada Arduina.

verzija 1

Pogledajte ostale uvodne materijale