Informatika i micro:bit - 5. razred

Uputa za učitelje

Ulaz i izlaz podataka

                                                

Izradite program koji možete koristiti kao kalkulator. Usput naučite raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost, ispis varijable i ispis računa (zbroja, razlike, umnoška ili faktora dva broja).

Program treba raditi tako da kad pritisnete tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan broj između 0 i 10. Pritiskom na tipku B program slučajnim odabirom ispiše drugi broj između 0 i 10. Kada pritisnete tipke A+B ispisuje se zbroj tih dvaju brojeva. Protresanjem micro:bita brišete zaslon.

Korištenje s učenicima

Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Naredbe za ulaz i izlaz podataka
 Tema Naredbe za ulaz i izlaz podataka
Ključne riječi naredba za ulaz podataka, naredba pridruživanja, naredba za izlaz podataka
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U videu je pokazano kako micro:bit možemo pretvoriti u kalkulator, a učenici će radeći program upoznati na koje sve načine naredbe ulaze u micro:bit (gumbi A, B, protresanje micro:bita za brisanje zaslona), kako se vrši obrada te na koji način podaci izlaze, tj. ispisuju se na zaslonu (gumbi A+B). Kao dodatni zadatak učenici mogu promijeniti kôd programa tako da odaberu neku drugu računsku operaciju i povećaju raspon brojeva. Naprednim učenicima zadajte zadatak da dodaju mogućnost odabira računske operacije.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće  – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.

U nastavku pogledajte upute za izradu programa ili ga odmah isprobajte i preuzmite.

Upute za izradu programa

Uvod

Izradimo program koji možemo koristiti kao kalkulator. Usput naučimo raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost, ispis varijable i ispis računa (zbroja, razlike, umnoška ili faktora dva broja). Koristit ćemo i mogućnost kopiranja.

Program treba raditi tako da:

  • kad pritisnemo tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan broj između 0 i 10,
  • pritiskom na tipku B program slučajnim odabirom ispiše drugi broj između 0 i 10,
  • kada pritisnemo tipke A+B ispisuje se zbroj tih dvaju brojeva,
  • protresanjem micro:bita brišemo zaslon.

Program se izrađuje u Micro:bit Editoru, https://makecode.microbit.org/ .

Korak 1

Iz skupine Input izaberemo on button A pressed naredbu.

Izradimo varijablu koja će ispisati prvi broj slučajnim odabirom. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude prvi-broj, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo prvi-broj. Kod imenovanja varijabli s višečlanim nazivom vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta jer će razmaknicu shvatiti kao potvrdu imena i izaći iz opcije imenovanja varijable.

Korak 2

Izradimo varijablu koja će ispisati drugi broj slučajnim odabirom. U skupini Variables kliknemo na Make a variable, u ponuđenu kućicu upišimo ime nove varijable, u ovom slučaju neka bude drugi-broj, te kliknemo na OK. Nakon toga, svakim ponovnim klikom na skupinu Variables, jedna od ponuđenih varijabli bit će upravo drugi-broj. Kod imenovanja varijabli s višečlanim nazivom vodite računa da ne ostavljate prazna mjesta jer će razmaknicu shvatiti kao potvrdu imena i izaći iz opcije imenovanja varijable.

Korak 3

U skupini Variables izaberemo naredbu set item to 0. U njoj ćemo izvršiti dvije izmjene. Prvo kliknemo na strelicu pokraj item i izaberemo varijablu prvi-broj. Drugo, umjesto “0” ubacit ćemo odabir slučajne varijable, na niže opisani način.

Korak 4

Iz skupine Math izaberemo naredbu pick random 0 to 4, pomoću koje se izabire slučajan broj između 0 i 4. Kao što vidimo, broj 0 se ne može promijeniti, ali broj 4 može. Promijenimo broj 4 u broj 10 (kliknemo u kućicu u kojoj je 4 i umjesto 4 utipkamo 10).

Korak 5

Micro:bit sada odabire slučajni broj između 0 i 10, a nama treba naredba koja će taj odabrani broj prikazati na zaslonu.

Iz grupe Basic odaberite naredbu show number i umetnite je unutar naredbe on button A pressed, a ispod naredbe set prvi-broj to pick random 0 to10.

Korak 6

Sada iz grupe Variables odaberite varijablu prvi-broj te je umetnite u polje s nulom u naredbi show number.

Sada micro:bit ispisuje prvi slučajni broj kada pritisnemo gumb A. Budući da trebamo dva slučajna broja, potreban nam je blok naredbi koji će izvršavati istu stvar pritiskom na tipku B.

Korak 7

Kako bismo uštedjeli vrijeme za kodiranje, koristit ćemo naredbu Duplicate kako bismo duplicirali blok on button A pressed te u njemu izvršili manje izmjene da dobijemo potreban blok za tipku B.

Desnom tipkom miša kliknemo na naredbu on button A pressed te izaberemo Duplicate.

Pojavljuje nam se još jedan isti takav blok naredbi.

Kopija je prikazana blijedim bojama jer ne mogu postojati dvije naredbe koje će određivati što se izvršava kad stisnemo gumb A.

Korak 8

U njemu trebamo kliknuti na strelicu pokraj naziva gumba A i promijeniti naziv gumba u B.

Korak 9

Varijablu prvi-broj u naredbi set prvi-broj to klikom na strelicu pored naziva varijable promijenite u drugi-broj.

Jednako kao i varijablu prvi-broj u naredbi show number – klikom na strelicu pored naziva varijable promijenite je u drugi-broj.

Korak 10

Pritiskom na tipke A+B  zbrojit ćemo te dvije varijable. Iz grupe Input odaberite naredbu on button A pressed te naziv gumba A klikom na strelicu promijenite u A+B.

Korak 11

Unutar skupine Basic izaberemo show number 0 naredbu, pomoću koje se na micro:bitu ispisuje vrijednost 0. Možemo je odmah ugnijezditi unutar naredbe on button A+B pressed.

Sad umjesto broja 0 želimo zbrojiti vrijednosti varijable prvi-broj i varijable drugi-broj.

Korak 12

Iz skupine Math odabiremo naredbu za zbrajanje dva broja.

Korak 13

U polje prve nule umetnut ćemo varijablu prvi-broj (odaberemo je iz skupine naredbi Variables), a u polje druge nule umetnut ćemo varijablu drugi-broj (također iz skupine Variables).

Micro:bit smo na ovaj način pretvorili u kalkulator. Na kraju ćemo dodati naredbu koja će kada pretresemo micro:bit obrisati zaslon tako da možemo ponovno računati.

Korak 14

Iz skupine Input odaberite naredbu on shake.

Korak 15

Iz skupine Basic – podgrupa More – izaberemo naredbu clear screen.

Ugnijezdimo je unutar naredbe on shake.

Gotov program

Isprobaj i preuzmi

Link za preuzimanje hex. datoteke s gotovim programom za micro:bit je ovdje.

Nešto vam nije jasno u programu? Pogledajte u našim uputama što vas zanima.