Klopotec iz 21. stoljeća

Udruga MIS: naprava za tjeranje ptica

Uvod

Klopotec je naprava za plašenje ptica koja se često koristi u vinogradima. Više informacija o ovoj tradicionalnoj napravi može se pronaći na https://en.wikipedia.org/wiki/Klopotec. U ovome projektu izradili smo modernu verziju klopoteca koja se aktivira na zvuk te tjera ptice. S desne strane vidi se plan projekta, a u nastavku možete vidjeti finalnu sliku i objašnjenje kako možete i sami izraditi ovakav projekt.

Završna slika

Sastavljanje sklopa

Sklapanje LittleBits sklopa potrebnog za ovaj projekt snimili smo korak po korak. Osim videa važno je napomenuti da smo na sd karticu stavili zvukove glasanja orla koji će zajedno s kartonskim strašilom otjerati ptice i spasiti vinograd ili vrt.

Prikaz rada

Nakon sklapanja sklopa i dodavanja kartonskih dijelova, možemo pogledati kako radi naš klopotec. On se aktivira na zvuk ptice ili u trenutku kada ptica sjedne na kartonsko kućište.

Članovi Udruge MIS koji su radili na projektu:
Mihael Pristav
Fran Železnjak
Mentor:
Viktor Lazar, mag. inf.
Za bilo kakva pitanja posjetite nas na www.udruga-mis.hr ili ih pošaljite na vlazar [at] udruga-mis [tocka] hr.